Lista potwierdzeń sald

image_print

Potwierdzenia sald

Potwierdzenie salda to dokument, który zawiera listę nierozrachowanych na dany dzień dekretów dla danego konta. Jest generowane historycznie, czyli uwzględnia stan rozrachunków na zadany dzień.

Potwierdzenie salda można generować tylko dla kont, do których operator nie ma zakazu.

Lista potwierdzeń sald

Lista potwierdzeń salda dostępna jest z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Potwierdzenia salda.

Pozycje na liście sortowane są po numerze dokumentu.

Lista potwierdzeń salda

Lista zawiera następujące kolumny:

Numer dokumentu – numer potwierdzenia salda

Data – data dokumentu potwierdzenia salda

Konto – konto, dla którego wygenerowane jest potwierdzenie salda

Nazwa – nazwa konta

Kwota Wn

Kwota Ma

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w artykule Standardy w programie.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.  

Pod listą potwierdzeń salda umieszczone są następujące filtry:

  • filtr prosty reagujący na pole Numer dokumentu, Konto, Nazwa konta
  • Data dokumentu – Od / Do reagująca na Datę dokumentu.

Parametr „Data” umożliwia zawężenie listy do dokumentów, których data dokumentu mieści się w podanym przedziale. Domyślnie wyświetlane są dokumenty wystawione w zakresie dat zgodnym z bieżącym okresem obrachunkowym. Odznaczenie parametru umożliwia wyświetlenie wszystkich wygenerowanych dokumentów, niezależnie od okresu obrachunkowego.

  • Maska – z możliwością wybrania z planu kont konta, dla którego mają być wyświetlone potwierdzenia salda. Pole Maska obsługuje również maskę na takiej zasadzie jak pole Maska na zestawieniu Obrotów i sald lub na zakładce Konto w zapisach księgowych.
  • „Od konta” i „Do konta” – pola umożliwiające wyświetlenie dokumentów dla danego zakresu kont.
  • Waluta – jeżeli jest włączona obsługa kont walutowych

Czy ten artykuł był pomocny?