Załącznik Korekta podatku

image_print

Formularz załącznika PIT/WZR składa się z dwóch sekcji:

  • [KPD B-E] – zawierającą listę dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
  • [KPD F-I] – zawierającą listę dokumentów związanych ze sprzedażą przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Dane na załączniku Korekta podatku użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok plusa) dostępne są opcje: Dodaj niezapłaconą wierzytelność, Dodaj niezapłacone zobowiązanie, Dodaj zapłaconą wierzytelność, Dodaj zapłacone zobowiązanie. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. W kolumnie Kwota należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie (przyjmuje zawsze wartości dodatnie).

Istnieje możliwość kopiowania pozycji na załączniku PIT/WZR za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>. Skopiowana pozycja trafia do tej samej grupy co dokument kopiowany.

Załącznik Korekta podatku, zakładka KPD B-E
Załącznik Korekta podatku, zakładka KPD F-I

Z poziomu formularza PIT-28 dostępny jest wydruk Korekta podatku/ Zestawienie dokumentów do korekty podatku. Na wydruku dla danego wspólnika dokumenty są prezentowane z podziałem na rodzaj działalności oraz w ramach rodzaju działalności na niezapłacone wierzytelności/ zobowiązania i zapłacone wierzytelności/ zobowiązania.
Formularz Korekta podatku nie jest wysyłany do systemu e-Deklaracje.

Czy ten artykuł był pomocny?