CRM i Obieg dokumentów

image_print

CRM

Zmiany

1. Szablon wiadomości e-mail. Na formularzu wiadomości mailowej generowanej z poziomu formularza dokumentu lub listy dokumentów, w pierwszej kolejności do pola Do pobierany jest adres e-mail uzupełniony na formularzu dokumentu w zakładce Kontrahent w polu Email. W przypadku gdy pole Email na dokumencie nie jest uzupełnione, wtedy adres mailowy pobierany jest z karty Nabywcy z zakładki Ogólne.

Poprawiono

1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono oznaczanie wiadomości mailowych jako przeczytanych, po wykonaniu ich podglądu z poziomu skrzynki pocztowej.

2. Skrzynka pocztowa. Poprawiono pojawianie się komunikatu dotyczącego wysyłania/odbierania wiadomości e-mail podczas otwierania konfiguracji lub zmiany firmy. Obecnie komunikat pojawia się tylko w sytuacji gdy faktycznie w danym momencie wysyłane lub odbierane są wiadomości mailowe.

 

Obieg dokumentów

Nowości

1. Podgląd załączników z poziomu formularza Faktury Zakupu. Na formularzu zatwierdzonej Faktury Zakupu umożliwiliśmy podgląd załączników, podpiętych do powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. Jeśli powiązany dokument OBD posiada załącznik, wówczas na formularzu FZ, na wszystkich zakładkach dostępny jest przycisk Podgląd dokumentu z biblioteki . Jego kliknięcie umożliwia wyświetlenie załącznika w oknie podglądu widocznym z lewej strony formularza FZ. Jeśli powiązanych jest kilka dokumentów OBD z kilkoma załącznikami, wówczas po kliknięciu przycisku pojawi się menu z listą dostępnych do wyświetlenia załączników:

Wyświetlane mogą być załączniki w formacie PDF, TIFF oraz pliki graficzne (PNG, JPG, BMP). Załączniki w innych formatach, jak np. XLSX, DOCX nie będą dostępne do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy.

Zmiany

1. Przycisk dodania nowego załącznika do Archiwum plików. Zmieniony został opis wyświetlany po najechaniu myszką na przycisk na Wybierz rodzaj akcji oraz usunięto strzałkę, która rozwijała menu dostępnych opcji. Lista dostępnych opcji wyświetlana jest obecnie po kliknięciu w przycisk.

Poprawiono

1. Formularz dokumentu OBD, zakładka [Dokumenty]. Poprawiono jednoczesne usuwanie wielu zaznaczonych dokumentów w sekcji Dokumenty skojarzone.

2. Dane adresowe pracownika na formularzu dokumentu OBD. Poprawiono pobieranie danych adresowych pracownika dodawanego na formularz dokumentu OBD. Pobierane są dane z aktualnego zapisu pracownika.

Czy ten artykuł był pomocny?