Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

1. Wyszukiwanie parametrów w Konfiguracji. Na oknie Konfiguracji wprowadzono możliwość wyszukiwania znajdujących się w niej parametrów oraz fraz.

Po wpisaniu fragmentu lub całości nazwy w polu Szukaj i kliknięciu ikony  bądź naciśnięciu przycisku <Enter>, następuje zawężenie wyświetlanych danych, do takich, które zawierają wprowadzone przez Użytkownika dane. Na formularzach w Konfiguracji wyszukany parametr jest dodatkowo podświetlany:

2. Comarch sPrint. Umożliwiono dodawanie, edytowanie i wykonywanie wydruków w formacie Comarch sPrint w Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.

Zmiany

1. Pliki JPK_V7. Opisy dla pól P_33 – P_36 oraz P_44 – P_47 widoczne po podświetleniu kursorem znaku ? znajdującego się przy tych polach pojawiają się również dla części deklaracyjnej pliku JPK_V7 zablokowanej przed zmianami.

2. Pliki JPK – skróty. Zmieniono skróty klawiszowe na oknie Pliki JPK. Po wciśnięciu <Insert> wywoływana jest opcja Pozostałe pliki JPK, natomiast skrót <Shift>+<Insert> uruchamia opcję Pliki JPK_VAT. Zmieniono również kolejność tych opcji po rozwinięciu ikony plusa.

3. Formularz właściciela. Na formularzu właściciela na zakładce [Ubezpieczenie (zdrow.)] w sekcji Zasady ogólne – podatek liniowy dodany został parametr: Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Parametr jest dostępny do zaznaczenia, gdy w tej sekcji zaznaczony jest również parametr Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych. Szczegóły w części księgowej ulotki.

4. Wersja DEMO. Zmniejszono z 60 do 30 dni rozpiętość dat pomiędzy dokumentami wprowadzonymi do bazy. Po przekroczeniu 30 dni program pracuje w trybie tylko do odczytu.

5. Numeracja dokumentów. W przypadku dokumentów numerowanych automatycznie, po zmianie na dokumencie dowolnej wartości wpływającej na nadawanie numeru, dokument jest ponownie autonumerowany. Przykładowo jeżeli jednym z członów schematu numeracji jest miesiąc, po zmianie miesiąca w dacie wystawienia, dokument uzyska nowy numer po zapisie zmian. W przypadku dokumentów handlowych/magazynowych opisane działanie dotyczy dokumentów znajdujących się w buforze.

6. Numeracja dokumentów. W przypadku anulowania dokumentu handlowego/magazynowego, kolejnemu wystawianemu dokumentowi zostanie nadany numer dokumentu anulowanego.

7. Udostępnij w Comarch e-Sklep. Z poziomu formularza Faktury Sprzedaży dla funkcji Wydruk danych dodana została opcja Udostępnij w Comarch e-Sklep. Po jej wybraniu plik PDF zapisywany jest w Archiwum wydruków. Dzięki temu wydruk dokumentu może zostać przesłany do Comarch e-Sklep.

8. Formularz banku. Zmodyfikowano wygląd formularza banku. Dodana została zakładka [Import / Eksport] na którą przeniesiono z zakładki [Dodatkowe] ustawienia dotyczące elektronicznej wymiany z bankami (wybór formatów wymiany).

9. Konstruktor filtra. Zmieniono działanie Konstruktora filtra. Po kliknięciu ikony pojawia się wybór opcji Dodaj warunek oraz Dodaj grupowanie. Poprzednio opcje te były dostępne po kliknięciu na operator Oraz.

Ponadto w pierwszym wierszu dodana została ikona Usuń warunek po kliknięciu której następuje usunięcie wszystkich warunków z filtra.

10. Automat synchronizacji. Zmieniono wygląd listy harmonogramów w Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji. Harmonogramy pogrupowane są wg nazwy usługi której dotyczą:

W ramach Automatu synchronizacji usunięta została podgałąź Operator. Operator wykonujący zadania automatyczne wskazywany jest na liście harmonogramów.

Poprawiono

1. Pliki JPK_V7 – opis do banku. Na płatności do kwartalnego pliku JPK_V7 w polu Opis do banku przenoszony jest poprawny symbol deklaracji: VAT7K.

2. Zapisywanie wydruków do IBARD. Plik PDF z wydrukiem zapisywany na Comarch IBARD, dla zapewnienia unikalności swojej nazwy, zawiera dodatkowo datę i godzinę jego wygenerowania wraz 3 losowymi literami. Dotyczy wydruków utworzonych poprzez Archiwum wydruków lub e-Teczkę.

3. Rozwijalne listy w programie. Po wpisaniu znaku na rozwijalnej liście w programie (np. w polu Kontrahent na formularzu dokumentu) i szybkim skasowaniu wpisanego znaku mógł pojawiać się komunikat: Object reference not set to an instance of an object. Działanie poprawiono.

4. Wydruki tekstowe. W przypadku pracy terminalowej umożliwiono wywołanie wydruku tekstowego bezpośrednio na drukarkę.

5. Eksport do MS Excel. Umożliwiono poprawne eksportowanie do MS Excel wartości z kolumny zawierającej atrybut o typie data.

6. Rozmiar tabel w bazie danych. Po wyborze opcji Pokaż rozmiar tabel w bazie danych dostępnej z poziomu Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych mógł pojawiać się komunikat: Nieprawidłowa nazwa kolumny is_memory_optimized. Działanie poprawiono.

7. Funkcje dodatkowe. Jeżeli po otwarciu formularza dokumentu wykonywana jest automatycznie funkcja dodatkowa, umożliwiono odświeżenie wyświetlonych danych na pozycjach dokumentu.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek podatkowych. Od 06.05.2022 roku odsetki te wynoszą 13.50%.

2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 06.05.2022 roku wynoszą one 10.75%

3. Preliminarz płatności. Zmieniliśmy nazwę pierwszej zakładki, obecna nazwa to [Płatności].

4. Formularz banku Odświeżyliśmy wygląd formularza banku. Zakładka [Import/Eksport] zawiera informacje o formatach w jakich płatności będą importowane z banku i eksportowane do banku. Na zakładce [Dodatkowe] znajdują się uzupełniające informacje o banku (Bank zagraniczny, Prowadzi rachunki w standardzie IBAN, Nie rozliczaj płatności, Nieaktywny).

Poprawiono

1. mBank WebService. Przy imporcie przelewów do rejestru bankowego, w którym były już płatności, nowe zapisy pojawiały się w niewłaściwej kolejności (w innej niż na wyciągu bankowym). Działanie poprawiono.

 

Czy ten artykuł był pomocny?