Ćwiczenie: Ewidencja VAT

image_print

Cel ćwiczenia: wprowadzenie zapisów bezpośrednio do rejestrów VAT

Faktura sprzedaży

1. Dodajemy fakturę sprzedaży towarów dla firmy F.H. ALOZA sp. z o.o. na wartość netto 9 000.00 zł do rejestru SPRZEDAŻ.
2.Otwieramy menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Sprzedaż (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr SPRZEDAŻ
 • wskazujemy miesiąc 01

3. Dodajemy nowy zapis:

 • Kontrahent: ALOZA
 • Kategoria: PRZYCHODY (pole wypełnia się automatycznie)
 • Numer dokumentu: FA 9/20XX
 • Data sprzedaży i wystawienia: 20XX-01-14
 • Forma płatności: przelew
 • Termin płatności: 20XX-01-21

4. Fakturę należy rozbić na stawki:

 • netto 23%=6 000zł, VAT 23%=1 380zł, brutto 23%=7 380zł, Towary, Uwzględniać w proporcji
 • netto 8%=2 000zł, VAT 8%= 160zł, brutto 8%=2 160zł, Towary, Uwzględniać w proporcji
 • netto ZW = 1000 zł, Towary, Tylko w mianowniku

5.Zatwierdzamy formularz
6.W module Kasa/Bank, w Preliminarzu płatności pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzoną fakturą sprzedaży. Zdarzenie powstaje w rejestrze PKO (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie przychodu (kwota: 10 540,00).

 

Faktura kosztowa

1. Dodajemy fakturę gdzie mamy dwa rodzaje kosztów: od firmy BIUROWIEC sp. z o.o. na wartość netto 250,00 zł, zakup całkowicie związany ze sprzedażą opodatkowaną do rejestru KOSZT.
2. Otwieramy menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Zakup (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr KOSZT
 • wskazujemy miesiąc 01

3. Dodajemy nowy zapis:

 • Kontrahent: BIUROWIEC
 • Numer dokumentu: FZ 2/20XX
 • Data wystawienia, wpływu i zakupu: 20XX-01-03
 • Forma płatności: gotówka

4. Fakturę należy rozbić na kategorie:

 • Koszty energii
  • Kategoria: ENERGIA
  • VAT: 23%
  • wartość netto 150 zł
  • Rodzaj: INNE
  • Odliczenia VAT: TAK
 • Koszty wynajmu
  • Kategoria: INNE (USŁUGI OBCE)
  • VAT: 23%
  • wartość netto 100 zł
  • Rodzaj: Inne
  • Odliczenia VAT: TAK

5. Zatwierdzamy formularz
6. W module Kasa/Bank w Preliminarzu płatności pojawia się płatność powiązana z wprowadzoną fakturą kosztową:

 • zdarzenie powstaje w rejestrze KASA (powiązanym z formą płatności gotówka) po stronie rozchodu i znajduje się na liście rozliczonych dokumentów.
 • ponieważ w menu Konfiguracja Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry jest zaznaczony parametr Automatyczna generacja kasy dla Rejestrów VAT – automatycznie po zapisaniu faktury gotówkowej, w Zapisach kasowych/bankowych raportu RKB/1/20XX/KASA powstał zapis KW na kwotę brutto faktury 307,50 zł.
 • zapis ma status R, czyli jest rozliczony.

 

Faktura kosztowa: Paliwo

1. Dodajemy fakturę na zakup paliwa, od którego możemy odliczyć 50% podatku VAT.
2. Edytujemy formularz kategorii kosztowej (Ogólne/Kategorie) PALIWO-SAM.OSOBOW.

 • Zaznaczamy parametr: Podziel odliczenia 50%
 • Odliczenia VAT: TAK

3. Otwieramy menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Zakup (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr KOSZT
 • wskazujemy miesiąc 01

4. Dodajemy nowy zapis:

 • Kontrahent: CPN
 • Numer dokumentu: FZ 22/20XX
 • Data wpływu, zakupu, wystawienia: 20XX-01-27
 • Forma płatności: gotówka
 • Rozliczyć w deklaracji VAT: 20XX.01

5. Wprowadzamy wartości netto z faktury

 • Kategoria: PALIWO-SAM.OSOBOW.
 • Wartość netto 120 zł
 • Rodzaj: Paliwo
 • Odliczenia VAT: TAK

6. Faktura została podzielona zgodnie z prawem do odliczenia: 50%.

 

Faktura na zakup samochodu

1. Dodajemy fakturę na zakup samochodu osobowego Ford na wartość netto 52,000.00 zł do rejestru TRWAŁE.
2. Do listy kategorii (Ogólne/ Kategorie) dopisujemy nową kategorię ogólną:

 • Typ: Koszty
 • Kod/Opis: Samochody
 • stawka 23%
 • Odliczenia: Tak
 • Rodzaj: Środki transportu
 • zatwierdzamy formularz

3. Otwieramy menu Rejestry VAT/Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Zakup (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr TRWAŁE
 • wskazujemy miesiąc 01

4. Dodajemy zapis:

 • Kontrahent: KOLASA
 • Kategoria: Samochody
 • Numer dokumentu: FZ 4/20XX
 • Data wpływu: 20XX-01-22
 • Data zakupu: 20XX-01-17
 • Data wystawienia: 20XX-01-17
 • Forma płatności: przelew
 • Termin płatności: 20XX-01-31

5. Wprowadzamy wartości z faktury:

 • Kategoria: Samochody
 • VAT: 23%
 • Wartość netto: 52 000.00 zł
 • Rodzaj: Środki transportu
 • Odliczenia VAT: TAK

6. Zatwierdzamy formularz
7. W module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzoną fakturą zakupu. Zdarzenie powstaje w rejestrze PKO (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie rozchodu (kwota: 63 960,00).

 

Faktura kosztowa: telefon

1. Dodajemy fakturę zakupu: opłata za usługi telekomunikacyjne na wartość netto 500.00 zł, gdzie termin płatności to następny miesiąc (Rozliczenie na deklaracji zgodne z datą płatności miesiąc następny). Koszt ten związany jest ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (odliczenia VAT – Warunkowo).
2. Otwieramy menu Rejestry VAT/Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Zakup (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr KOSZT
 • wskazujemy miesiąc 01

3. Dodajemy nowy zapis:

 • Kontrahent: TPSA
 • Numer dokumentu: FZ 10/20XX
 • Data wpływu, zakupu, wystawienia: 20XX-01-27
 • Forma płatności: przelew
 • Termin płatności: 20XX-02-03
 • Rozliczyć w deklaracji VAT: 20XX.02

4. Wprowadzamy wartości netto z faktury

 • Kategoria: TEL. STACJONARNE
 • Wartość netto 500 zł
 • Rodzaj: Inne
 • Odliczenia VAT: WARUNKOWO

5. Po uzupełnieniu danych zatwierdzamy formularz
6. Faktura zostanie wykazana na deklaracji VAT-7 za miesiąc luty, a kwota netto zostanie przemnożona przez współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży (określony na formularzu deklaracji VAT-7).
7. Podobnie jak we wcześniejszych przykładach w module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzoną faktura zakupu. Zdarzenie powstaje w rejestrze PKO (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie rozchodu (kwota: 615,00).

 

Faktura zakupu: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

1. Aby prawidłowo wykazać WNT na deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE, a także aby w Preliminarzu znalazła się prawidłowa kwota zobowiązania wobec kontrahenta, należy wprowadzić 3 dokumenty: fakturę główną (dokumentującą nasze zobowiązanie wobec kontrahenta),dokument wewnętrzny sprzedaży DWS (za pomocą której naliczamy VAT należny na VAT-7) oraz dokument wewnętrzny zakupu DWZ (za pomocą której dokumentujemy VAT naliczony na VAT-7, jeżeli mamy prawo do odliczenia).

2. Otwieramy menu Rejestry VAT/Rejestry VAT

 • wybieramy rodzaj rejestru Zakup (zakładka pionowa)
 • wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT
 • wybieramy podrejestr TOWAR
 • wskazujemy miesiąc 01

3. Dodajemy nowy zapis:

 • Kontrahent: AURELIA
 • Numer dokumentu: FZ 155/20XX
 • Data wpływu: 20XX-01-27
 • zakupu, wystawienia: 20XX-01-05
 • Forma płatności: przelew_BPH
 • Termin płatności: 20XX-02-03
 • Rozliczyć w deklaracji VAT: 20XX.01

4. Na zakładce Waluta, program ustawia domyślną walutę kontrahenta: EUR. Wpisujmy kurs ręczny: 1 EURO = 4,1234 PLN
5. Na zakładce Ogólne, wprowadzamy wartość netto z faktury w stawce NP:

 • Wartość netto 500 EUR
 • Rodzaj: Towary
 • Odliczenia VAT: NIE

6. Po uzupełnieniu danych zatwierdzamy formularz
7. Podobnie jak we wcześniejszych przykładach w module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzoną fakturą zakupu. Zdarzenie powstaje w rejestrze BPHEUR (powiązanym z formą płatności przelew_BPH i walutą EUR) po stronie rozchodu (kwota: 500,00 EUR).
8. Po zapisaniu formularza pojawi się okno generowania dokumentu wewnętrznego. Istnieje możliwość wygenerowania od razu dwóch dokumentów wewnętrznych i zakupu i sprzedaży, ale można również generować dokumenty wewnętrzne oddzielnie, najpierw sprzedaży, później zakupu.
9. Podajemy rejestry w jakich mają się znaleźć te faktury, czyli dla sprzedaży FWS, a dla zakupów FWZ. Pojawia się formatka dokumentu wew. sprzedaży, sprawdzamy dane:

 • Kontrahent: AURELIA
 • Numer dokumentu: 1/20XX/DWS oraz 1/20XX/DWZ
 • wystawienia, sprzedaży: 20XX-01-05
 • Faktura wewnętrzna: zaznaczony
 • Rozliczyć w deklaracji VAT: 20XX.01
 • Stawka VAT: 23%
 • Wartość netto: 2 061,70 PLN
 • Uwzględniać w proporcji: nie uwzględniaj
 • Zatwierdzamy formularz

10. Zaznaczenie parametru: Dokument wewnętrzny, powoduje że płatność w Preliminarzu nie jest generowana po zapisaniu dokumentu. Zaznaczenie tego parametru powoduje również automatyczne odznaczenie parametru Rozliczać w VAT-UE, w ten sposób w deklaracji VAT-7 zostają uwzględnione dokumenty wewnętrzne, natomiast w deklaracji VAT-UE zostanie uwzględniona faktura pierwotna zakupu (w stawce NP).
11. W Rejestrze zakupów VAT, w podrejestrze DWZ, pojawi się dokument wewnętrzny zakupu o takich samych parametrach jak DWS. W kolumnie Odliczenia deklarujemy: TAK.

 

Wyliczenie deklaracji VAT –7 za miesiąc bieżący i miesiąc następny.

1. Otwieramy Konfigurację i wybieramy Firma/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa:

 • Wybieramy z listy urząd skarbowy: 03 – Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
 • Zapisujemy zmiany
 • Zamykamy konfigurację

2. Otwieramy menu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7.

3. Na Liście deklaracji VAT-7 dodajemy deklarację:

 • wprowadzamy miesiąc bieżący
 • zaznaczamy parametr: Współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży i wpisujemy 80%
 • przeliczamy deklarację ikoną pioruna

4. Po wprowadzeniu faktur zgodnie z niniejszym ćwiczeniem w deklaracji powinna wyjść nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.
5. Aby zablokować deklarację przed zmianami należy zaznaczyć parametr na pierwszej zakładce Dane ogólne: Zablokuj deklarację przed zmianami. Odblokowanie deklaracji jest możliwe z poziomu listy deklaracji po kliknięciu prawym klawiszem myszy na daną deklarację i wybraniu opcji Odblokuj deklarację.
6. Aby wydrukować deklarację należy edytować formatkę deklaracji, kliknąć przycisk strzałki obok ikony z drukarką i wybrać wydruk pełny lub nadruk na oryginalny formularz.
7. Należy zwrócić uwagę, że na deklaracji VAT-7 wyliczona została nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, w związku z czym w Preliminarzu nie powstanie żadne zdarzenie planujące zapłatę.

W innym przypadku w module Kasa/Bank powstaje zdarzenie związane z wyliczoną deklaracją. Rejestr, do którego ma trafić płatność związana z deklaracją określany jest w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa: Forma płatności dla deklaracji (forma powiązana jest z rejestrem). Dane Urzędu Skarbowego zostaną pobrane dla US wybranego w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/Deklaracje i pełnomocnictwa w polu U.S. (VAT).

8. W taki sam sposób przeliczamy deklarację za miesiąc luty. Proszę zwrócić uwagę iż w miesiącu lutym pojawia się zakup związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (FZ 10/20XX na kwotę netto 500 zł). Kwota netto została przemnożona przez współczynnik 80% i na deklaracji pojawiła się kwota netto 400 zł i VAT 92 zł. Z poziomu otwartej deklaracji VAT-7 można wywołać wydruk Rozliczenie VAT naliczonego, na którym m.in. znajduje się kwota zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną w 100% oraz po przemnożeniu przez współczynnik.

Czy ten artykuł był pomocny?