Ćwiczenie: schematy księg. – wzorzec dla księgowania listy płac

image_print

Cel ćwiczenia: stworzenie automatycznych wzorców księgowań listy płac wygenerowanej w module Kadry i Płace. Załóżmy że schemat księgowania listy płac w firmie NOVA wygląda następująco

Lp.Konto WnKonto MaKwotaWarunek
1431231Bruttobez kwoty zasiłków, pracownicy etatowi
2431233Bruttopracownicy na umowę-zlecenie
3231227-51Składki na ub. społeczne płacone przez pracownika
4231227-52Składki na ub. zdrowotne
5445227-51Składki na ub. społeczne płacone przez firmę
6445227-53FP i FGŚP
7231220Podatek

1. Z menu Księgowość wybieramy Inne/ Schematy księgowe, a następnie typ schematu: Lista płac.

2. Dodajemy schemat ikoną , definiujemy nagłówek:

 • Symbol: LP
 • Nazwa: Lista płac
 • Dziennik: INNE
 • Księgowanie przez bufor
 • Data księgowania – domyślnie zaznaczony parametr Pobierz datę księgowania z konfiguracji
 • Opis: Nr listy płac (@Dokument)

3. Dodajemy pierwszą pozycję schematu przyciskiem , która będzie księgowała kwotę brutto dla pracowników etatowych:

 • Konto Wn: 431, Konto Ma: 231, podział na słowniki: Podmioty,
 • Kwota /Kwota/ Suma elemetrów wypłat (@WynagrodzenieBrutto),
 • Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr)
 • Warunek:
  • uruchamiamy Kreator pozycji schematu ,
  • wybieramy: Funkcja/ Nr listy płac
  • Operator: zaczyna
  • w polu Wartość wpisujemy: E (symbol numeru listy płac dla pracowników etatowych to E np. E/20xx/01/0001)
  • zatwierdzamy wyrażenie oraz warunek, który powinien wyglądać następująco: @Dokument LIKE 'E%’
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem dyskietki .

4. Dodajemy drugą pozycję schematu, która będzie księgowała kwotę brutto dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie:

 • Konto Wn: 431, Konto Ma: 233, podział na słowniki: Podmioty,
 • Kwota /Kwota/ Suma elemetrów wypłat (@WynagrodzenieBrutto),
 • Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr)
 • Warunek:
  • uruchamiamy Kreator pozycji schematu ,
  • wybieramy: Funkcja/ Nr listy płac
  • Operator: zaczyna
  • w polu Wartość wpisujemy: U (symbol numeru listy płac dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie to U np. U/20xx/01/0001)
  • zatwierdzamy wyrażenie oraz cały warunek, który powinien wyglądać następująco:
   @Dokument LIKE 'U%’
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .

5. Dodajemy trzecią pozycję schematu:

 • Konto Wn: 231, Konto Ma: 227-51, podział na słowniki: Podmioty,
 • Kwota /Składki ubezpieczonego/ Emerytalna, Rentowa, Chorobowa (@ZUSEmerPrac + @ZUSRentPrac + @ZUSChorPrac)
 • Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr),
 • Warunek pozostawiamy pusty,
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .

6. Dodajemy czwartą pozycję schematu:

 • Konto Wn: 231, Konto Ma: 227-52, podział na słowniki: Podmioty,
 • Kwota /Składki ubezpieczonego/ Zdrowotna razem (@UbZdrowPrac)
 • Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr),
 • Warunek pozostawiamy pusty.
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .

7. Dodajemy piątą pozycję schematu:

 • Konto Wn: 445, Konto Ma: 227-51, podział na słowniki: brak,
 • Kwota /Składki płatnika / Emerytalna, Rentowa, Wypadkowa (@ZUSEmerFirma + @ZUSRentFirma + @ZUSWypadFirma)
 • Opis: Nr listy płac (@Dokument),
 • Warunek pozostawiamy pusty.
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .

8. Dodajemy szóstą pozycję schematu:

 • Konto Wn: 445, Konto Ma: 227-53, podział na słowniki: brak,
  • uruchamiamy kreator definicji kwoty za pomocą ikony ,
  • w polu współczynnik wpisujemy 0,0245,
  • Kwota/ Podstawa /FP,
  • za pomocą ikony plusa zatwierdzamy definicję kwoty (@PodstawaFP*0.0245),
  • wybieramy łącznik „+”, współczynnik 0,001, Kwota: Podstawa/ FGŚP i zatwierdzamy (@PodstawaFP*0.0245 + @PodstawaFGSP*0.001),
  • następnie zatwierdzamy całą definicję kwoty ikoną Zapisz ,
 • Opis: Nr listy płac (@Dokument),
 • Warunek pozostawiamy pusty.
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem .

9. Dodajemy siódmą pozycję schematu:

 • Konto Wn: 231, Konto Ma: 220, podział na słowniki: Podmioty,
 • Kwota /Kwota/ Podatek (@Zaliczka)
 • Opis: Nr wypłaty (@WyplataNr),
 • Warunek pozostawiamy pusty.
 • zapisujemy pozycję schematu przyciskiem Zapisz .

Schemat jest gotowy – można nim zaksięgować listy płac (etatową i umów zleceń) wygenerowane w module Kadry i Płace w ćwiczeniach dla tego modułu.

Czy ten artykuł był pomocny?