Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe profilem zaufanym z ePUAP?

image_print

Aby podpisać e-Sprawozdanie Finansowe podpisem zaufanym ePUAP postępuj zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule.

Uwaga
W przypadku korzystania z podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego ePUAP w pierwszej kolejności rekomendowane jest podpisanie dokumentu profilem zaufanym ePUAP, a następnie podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym.

 

Krok 1

Wejdź na stronę serwisu polskiego rządu.

Krok 2

Kliknij w przycisk Podpisz dokument.

Następnie automatycznie otworzy się strona mój.gov.pl

Kliknij w przycisk Wybierz dokument z dysku.

Należy tutaj wskazać plik z e-Sprawozdaniem Finansowym w formacie xml.

Uwaga
Rozmiar wskazanego pliku nie może przekraczać 10 MB.

Krok 3

Po prawidłowym wczytaniu pliku pojawi się komunikat „Dokument został poprawnie dodany”.

Z tego miejsca masz możliwość dodania własnego podpisu oraz weryfikacji czy plik posiada już jakiś podpis.

Aby podpisać plik, kliknij w przycisk Podpisz.

Krok 4

Wybierz sposób logowania do profilu zaufanego.

Po wybraniu sposobu logowania profilem zaufanym automatycznie otworzy się strona z możliwością zalogowania się do ePUAP-u. Zaloguj się za pomocą hasła lub wskaż odpowiedni bank.

Krok 5

Po zalogowaniu wybierz Podpisz podpisem zaufanym.

 

Krok 6

Po tej operacji pojawi się okno na którym potwierdzisz podpisanie sprawozdania.

Krok 7

Po wykonaniu tych czynności pojawi się komunikat „Twój dokument został poprawnie podpisany”.

Z tego miejsca można przeglądać złożone podpisy oraz za pomocą opcji Pobierz zapisać na dysku plik z e-Sprawozdaniem Finansowym.

Uwaga
Podpisany plik zapisywany jest domyślnie z tą samą nazwą co wybrany plik do podpisywania! Podczas zapisywania pliku masz możliwość zmiany nazwy pliku podpisanego oraz wskazania, gdzie ma się zapisać plik.

Po tej operacji pojawi się okno autoryzacji podpisania profilem zaufanym i prośba o zalogowanie i potwierdzenie smsem lub kodem ze zdrapki.

Czy ten artykuł był pomocny?