Jak podpisać jeden dokument przez więcej niż jedną osobę profilem zaufanym ePUAP?

image_print

W sytuacji, kiedy e-Sprawozdanie Finansowe ma podpisać więcej niż jedna osoba możesz postępować na dwa sposoby.

Uwaga
W przypadku korzystania z podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego ePUAP w pierwszej kolejności rekomendowane jest podpisanie dokumentu profilem zaufanym ePUAP, a następnie podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym.

 

Opcja 1:

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie profilu zaufanego.

Aby dokument mogło podpisać więcej osób, każda z nich powinna mieć:

  • zarejestrowane konto na ePUAP,
  • dostęp do wspólnego konta podmiotu (np. fundacji) na ePUAP.

Zaproszenie do wspólnego konta

Zaloguj się do ePUAP. Kliknij symbol ▼ rozwinięcia listy przy nazwie konta, a następnie wybierz Zarządzanie kontem » Uprawnienia » + Zaproś osobę.

Podpisanie dokumentu

Pierwsza osoba loguje się na konto podmiotu:

  1. Przygotowuje dokument i podpisuje go.
  2. Wybiera opcję Powrót do edycji, a potem opcję Chcę modyfikować dokument i zostawić w nim podpisy.
  3. Zapisuje dokument.

Kolejna osoba loguje się na ePUAP na konto tego samego podmiotu:

  1. Wybiera kolejno: Moja Skrzynka lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza » Robocze – i wybiera dokument.
  2. Wybiera opcję Chcę modyfikować dokument i zostawić w nim podpisy.
  3. Druga osoba podpisuje i wysyła dokument.
Uwaga

Wszelkie informacje dotyczące zarejestrowania konta na ePUAP i utworzenie dostępu do wspólnego konta podmiotu dostępne są na stronie profilu zaufanego.

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z centrum pomocy usługi Profil Zaufany.

 

Opcja 2:

Możesz podpisać e-Sprawozdanie Finansowe z własnego konta, a następnie wystarczy udostępnić/przesłać swoje podpisane e-Sprawozdanie Finansowe kolejnej osobie.

Następnie loguje się ona na swoje konto profilu zaufanego ePUAP i przechodzi przez wszystkie kroki opisane w artykule Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe profilem zaufanym z ePUAP? 

Po podpisaniu e-Sprawozdania Finansowego w opcji Złożone podpisy będą widoczne te podpisy.

Czy ten artykuł był pomocny?