Zestawienie płatności

image_print

Zestawienie płatności przedstawia informacje dotyczące dokonanych  płatności. Składa się z kolumn:

Forma płatnościwidoczne są formy płatności określone w programie Comarch ERP Optima (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, formy płatności dla Detalu),

Kwota zsumowana kwota pochodząca z zapisów kasowych w odniesieniu do danej formy płatności (w polu Suma widoczna jest łączna wartość dla wszystkich form płatności).

Uwaga
Jeżeli operator nie może Podglądać stanu kasy (Comarch ERP Optima, Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) dostęp do zapisów kasowych jest blokowany.

Zestawienie można przefiltrować w oparciu o płatności powstałe na podstawie:

  • Dokumentów,
  • Zapisów KP/ KW niepowiązanych z dokumentami,
  • Wszystkich operacji ( dokumenty plus niezależne zapisy KP/ KW).

Powyższe informacje można uzyskać dla operatora aktualnie zarejestrowanego na stanowisku lub dla wszystkich

operatorów pracujących na stanowisku:  .

Zestawienie płatności pozwala użytkownikowi na uzyskanie informacji na temat:

  • wartości płatności z odroczonym terminem (np. dla formy płatności typu przelew),
  • wartości płatności z natychmiastowym terminem płatności (np. gotówka z terminem 0), które są rozliczone automatycznie w chwili zatwierdzania dokumentu.
Zestawienie płatności
Uwaga
Standardowo okna programu zawierają przyciski Anuluj lub Zamknij umożliwiające ich zamknięcie bez wykonania określonej akcji. Operacja ta możliwa jest także przy pomocy klawisza <ESC>.

Czy ten artykuł był pomocny?