Zestawienie zmian kasowych

image_print

Zestawienie zmian przedstawia informacje dotyczące poszczególnych zmian kasowych. Standardowo składa się z kolumn: Nr, Data otwarcia (wraz z godziną otwarcia zmiany), Operator otwarcia, Kwota otwarcia (suma Kwoty z przeniesienia i Wpłaty początkowej), Data zamknięcia (wraz z godziną zamknięcia zmiany), Operator zamknięcia, Kwota zamknięcia (kwota, która pozostaje w kasie na zamknięciu zmiany z uwzględnieniem wypłaty końcowej).

Uwaga
Dostęp do zestawienia zmian zależy od uprawnień pracownika do zamknięcia zmiany zdefiniowanych w Comarch ERP Optima (Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników).
Zestawienie zmian

Listę można wyfiltrować  w oparciu o:

  • Okres - okres za jaki mają zostać wyświetlone zmiany,
  • Operatora otwarcia – operator, który otworzył zmianę,
  • Operatora zamknięcia – operator, który zamknął zmianę. [/su_list

Dodatkowo wybierając przycisk  można wyświetlić szczegółowe zestawienie operacji wykonanych podczas wskazanej zmiany.

Szczegóły zmian

Szczegóły wybranej zmiany można wydrukować . W przypadku gdy w Konfiguracji DetaluUstawieniach ogólnych zaznaczono parametr Drukowanie raportów zmianowych na drukarce fiskalnej – wydruk zostanie zrealizowany na drukarce fiskalnej , w innym przypadku na drukarce zwykłej. Jeżeli istnieje potrzeba rozliczenia poszczególnych kasjerów pracujących na stanowisku w trakcie wskazanej zmiany można wyświetlić szczegółowy raport konkretnego operatora. Służy do tego przycisk . Po wciśnięciu przycisku Raport operatora pojawi się lista operatorów, z której należy wybrać operatora, dla którego ma zostać wygenerowany szczegółowy raport zmianowy.

Poszczególne pozycje na raporcie zmian zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6.1.15.2 „Zamknięcie zmiany”.

Na raporcie operatora działają standardowe przyciski Drukujwydruk raportu oraz Zamknijzamknięcie okna.

Czy ten artykuł był pomocny?