Comarch mPOS

Nowy podział licencji (ERP: Altum, Enterprise)

Od wersji 2021.5 licencja dla Comarch POS zostanie podzielona na trzy typy:

 • Front Office – funkcjonalności związane z obsługą sprzedaży
 • Back Office – funkcjonalności związane z procesami magazynowymi
 • Front Office + Back Office – funkcjonalności związane zarówno z obsługą sprzedaży jak i procesami magazynowymi

W systemie ERP będzie można zdefiniować z jakiego typu licencji może korzystać każde ze stanowisk.

Licencja będzie sprawdzana podczas każdego startu aplikacji, w przypadku pracy w trybie offline zostanie wykorzystana ostatnia poprawnie użyta licencja.

Podział funkcjonalności per typ licencji:

Funkcjonalności niedostępne w ramach licencji zostaną domyślnie ukryte. Próba użycia niedostępnej funkcji zakończy się komunikatem: Nie można wykonać akcji – brak licencji na wymagany moduł.

Sortowanie artykułów w arkuszu inwentaryzacji po grupie towarowej (ERP: Enterprise)

W szczegółach arkusza inwentaryzacji wprowadzono sortowanie artykułów po grupie towarowej. Jeżeli w systemie ERP zaznaczony został odpowiedni parametr to artykuły są wyświetlane w podziale na grupy w ramach danej klasyfikacji, a w obrębie każdej z tych grup są ułożone w kolejności alfabetycznej rosnąco (po kodzie artykułu). W zależności od ustawienia parametru Wyświetlony poziom grupy artykułów:

 • Wyświetl najwyższy poziom – prezentowana jest główna grupa do której należy artykuł
 • Wyświetl dokładny (najniższy) poziom – prezentowana jest grupa na najniższym poziomie, do której należy artykuł

Magazyny konsygnacyjne  (ERP: Altum)

W systemie ERP możliwe jest oznaczenie własnego magazynu konsygnacyjnego jako magazyn POS. W przypadku procesu uzgadniania stanów magazynowych wszystkie informacje o stanach w takim magazynie muszą zostać przesłane do usługi POS Agent. Na stanowisku mPOS umożliwiono wykorzystanie magazynu konsygnacyjnego jako magazyn:

 • pozycji dokumentu
 • na którym można tworzyć sprzedaż z brakami
 • przyjęcia dostawy – jeżeli odpowiedni dokument MM- z takim magazynem ustawionym jako magazyn docelowy został utworzony w systemie ERP

Widok Start (ERP: Enterprise, Altum)

Do aplikacji Comarch mPOS wprowadzono widok Start, który jest domyślnym widokiem po zalogowaniu do aplikacji. Składa się on z najważniejszych skrótów do funkcjonalności aplikacji podzielonych zgodnie z obszarem.

Widok Start

W obszarze ogólnym dostępne są przyciski:

 • [Aktualizacja danych] – zawiera informacje o ostatniej dacie synchronizacji, statusie połączenia do usługi wymiany danych oraz w przypadku poprawnego połączenia z usługa pozwala na uruchomienie aktualizacji
 • [Artykuły] – skrót do widoku listy artykułów

W obszarze Sprzedaż dostępne są przyciski:

 • [Nowy dokument] – otwiera widok nowego paragonu
 • [Dokumenty handlowe] – wyświetla liczbę zafiskalizowanych i zatwierdzonych dokumentów, pozwala na przejście do widoku listy dokumentów handlowych
 • [Podsumowanie sprzedaży] – pozwala na przejście do widoku podsumowania sprzedaży dla wybranej sesji

W obszarze Magazyn dostępne są przyciski:

 • [Kompletacja zamówień] – otwiera widok listy zamówień sprzedaży
 • [Przyjęcia magazynowe] – otwiera listę aktywnych przyjęć magazynowych
 • [Wydania magazynowe] – otwiera widok wydań magazynowych
 • [Inwentaryzacja] – otwiera widok inwentaryzacji

Moduł SprzedażFront office (ERP: Enterprise, Altum)

Wprowadzono moduł Sprzedaż, który umożliwia obsługę sprzedaży detalicznej na urządzeniu Comarch mPOS

Widok Sprzedaż

.Udostępniona pierwsza wersja procesu sprzedaży w mPOS daje możliwość:

 • Wystawienia nowego paragonu wraz z automatycznie naliczanymi promocjami
 • Wyświetlenia listy wystawionych paragonów
 • Wyświetlenia stanu kasy
 • Wyświetlenia podsumowania sprzedaży oraz zamknięcia sesji

Dodawanie elementów na paragon odbywa się poprzez skanowanie kodów kreskowych. Płatność jest możliwa tylko formą płatności typu karta. Po zatwierdzeniu płatności paragon zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej Posnet Temo HS połączonej za pomocą Bluetooth.

Widok Nowy paragon

Zakres procesu sprzedaży jest ograniczony, jednakże w następnych wersjach będą dodawane kolejne funkcje.

Czy ten artykuł był pomocny?