Comarch mPOS

Proces inwentaryzacji – widok rozbieżności (ERP: Enterprise)

Od nowej wersji aplikacja Comarch mPOS zmieniona została logika wyliczania rozbieżności. Od teraz odbywa się na podstawie prawidłowo wyliczonej ilości systemowej z uwzględnieniem braków. Rozbieżność jest wykrywana, gdy ilość systemowa pozycji (ilość – braki) jest różna od ilości zaraportowanej.

Ilość oczekiwana w dedykowanym magazynie podczas przyjmowania dostaw (ERP: Enterprise)

W odpowiedzi na wymagania Klientów ulepszony został proces przyjęcia dostawy. Dodane zostały nowe pola informujące o oczekiwanej ilości wybranego artykułu w danym magazynie, co pozwala rozmieszczać artykuły w bardziej zorganizowany sposób.

Dla każdej pozycji dostawy porównywana zostaje ilość oczekiwana z jej ilością w magazynie. Jeśli ilość oczekiwana jest większa od ilości dostępnej w magazynie, przy danej pozycji wyświetlona zostaje informująca o tym ikona wózka sklepowego

Podczas skanowania artykułów przy przyjęciu dostawy, dla artykułów które należy uzupełnić, zostanie wyemitowany ostrzegawczy dźwięk oraz wyświetlony komunikat „Niedobór towaru na półkach. Uzupełnij zasoby w sklepie”, który ma na celu poinformowanie użytkownika o konieczności dotowarowania artykułu.

W oknie Przyjęcie paczki dodano:

  • pole Do uzupełnienia – informuje o konkretnej ilości towaru, jaka powinna zostać dołożona w danym magazynie
  • ikonę wózka sklepowego – informuje o tym, że istnieją jeszcze towary do uzupełnienia w danym magazynie
Pole Do uzupełnienia i ikona wózka sklepowego w widoku Przyjęcia paczki

Kontynuowanie zablokowanych dokumentów z parkingu (ERP: Enterprise)

W poprzednich wersjach systemu Comarch POS dokumenty znajdujące się na parkingu były zablokowane bez możliwości ich kontynuacji na innym stanowisku, aby nie doszło do edycji jednego dokumentu na kilku stanowiskach jednocześnie. Od nowej wersji dodana została możliwość kontynuacji pochodzących z innych stanowisk dokumentów znajdujących się na parkingu. Aby zapobiec edycji jednego dokumentu na kilku stanowiskach, oryginalny zaparkowany dokument nie jest edytowany, natomiast  Comarch POS pobiera dane dokumntu z parkingu i tworzy ich kopię.

Kontynuowane dokumenty są zapisywane na parkingu automatycznie (domyślnie co 1 minutę) aby użytkownik nie utracił efektów swojej pracy na przykład przez rozładowania baterii urządzenia z zainstalowaną aplikacją Comarch mPOS.

Jednak aby zezwolić na kontynuowanie dokumentów z parkingu na innym stanowisku w przypadku, gdy nie jest to możliwe na stanowisku, z którego pochodzi dokument (np. wyładowanie baterii, nieodwracalne uszkodzenie), można nadać użytkownikom uprawnienie: Zezwalaj na kontynuowanie zablokowanych dokumentów z parkingu w aplikacji Comarch POS: Uprawnienia operatora w systemie Comarch ERP Enterprise.

Walidacja numeru nowej partii tworzonej na stanowisku mPOS (ERP: Enterprise)

W celu uniknięcia problemów mogących wynikać z niepoprawnie utworzonych numerów dla nowych partii tworzonych na mPOS została dodana możliwość walidacji wprowadzanych numerów partii.

Aby zapobiec sytuacji pojawienia się dwóch partii o tym samym numerze, różniącym się jedynie wielkością liter,  w systemie ERP w aplikacji Konfiguracja → funkcja Comarch POS dodane zostało nowe pole Zmiana wielkości liter dla numeru partii z opcjami:

  • Brak zmiany
  • Na wielkie litery
  • Na małe litery

Wartość ustawiona w tym polu synchronizowana jest do wszystkich urządzeń z zainstalowaną aplikacją Comarch mPOS. W zależności od ustawionej opcji wszystkie litery są zamieniane na małe, wielkie lub pozostawiane w postaci jaką wprowadził użytkownik.

Dodano także możliwość zdefiniowania znaków dostępnych do wykorzystania przy tworzeniu nowego numeru partii oraz zdefiniowania dopuszczalnej długości numeru. Dzięki temu wyeliminowane zostaje ryzyko utworzenia przez użytkownika numeru partii zawierającego znaki nieobsługiwane przez system ERP lub numeru o złej długości.

Czy ten artykuł był pomocny?