Dostępność funkcjonalności aplikacji Comarch POS w zależności od stanu połączenia usług

Dostępność funkcjonalności aplikacji Comarch POS w zależności od stanu połączenia usług

Poniższa tabela prezentuje funkcjonalności dostępne w aplikacji Comarch POS w zależności od stanu połącznia z usługą:

  • Synchronizacji Comarch POS Data Service
  • Comarch POS Agent Service
FunkcjonalnośćOnline ERP
+ Online POS Agent
Offline ERP
+ Online POS Agent
Offline ERP
+ Offline POS Agent
Online ERP
+ Offline POS Agent
Wspólne elementy
Synchronizacja i aktualizacja danych
DostępneNiedostępne z wyjątkiem stanów magazynowych
Niedostępne
Dostępne z wyjątkiem stanów magazynowych
Synchronizacja wspólnych elementow do systemu ERP
DostępneNiedostępneNiedostępneDostępne - tylko dla dokumentów zwiększających stany magazynowe lub nie związanych z zasobami
Płatność kartą z wykorzystaniem terminala
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Obsługa formy płatności typu Bon
Dostępne
Niedostępne
Dostępne
Niedostępne
Zarządzanie pracownikami:
- edycja pracownika
Dostępne
Niedostępne
Dostępne
Niedostępne
Zarządzanie pracownikami:
- dodanie pracownika
Dostępne
Niedostępne
Dostępne
Niedostępne
Artykuły
Podgląd zasobów artykułu
Dostępne
Dostępne
Dostępne - wyświetlany stan zasobów może być nieaktualny!
Dostępne - wyświetlany stan zasobów może być nieaktualny!
Podgląd zasobów artykułów w magazynach innych centrów
Dostępne
Niedostępne
Niedostępne
Dostępne
Kontrahenci
Dodanie kontrahenta
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Edycja kontrahenta
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Historia transakcji
Dostępne
Niedostępne
Niedostępne
Dostępne
Obsługa limitu kredytowego
Dostępne
Po upływie określonego czasu niedostępne
Po upływie określonego czasu niedostępne
Dostępne
Wyszukiwanie kontrahentów online
Dostępne
Niedostępne
Niedostępne
Dostępne
Karta lojalnościowa
Dostępne
W ograniczonym zakresie
W ograniczonym zakresie
Dostępne
Dokumenty
Wyszukiwanie lokalne dokumentów
Dostępne
Niedostępne dokumenty z innych stanowisk POS (oraz wystawionych w ERP) w obrębie danego centrum
Niedostępne dokumenty z innych stanowisk POS (oraz wystawionych w ERP) w obrębie danego centrum
Dostępne
Wyszukiwanie globalne dokumentów
Dostępne
Niedostępne dokumenty z innych centrów (stanowisk POS, systemu ERP)
Niedostępne dokumenty z innych centrów (stanowisk POS, systemu ERP)
Dostępne
Wystawienie paragonu
Dostępne
Dostępne
Dostępne - dokument zostanie wysłany do ERP po przywróceniu połączenia z POS Agentem
Dostępne - dokument zostanie wysłany do ERP po przywróceniu połączenia z POS Agentem
Wydrukowanie paragonu
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Wystawienie faktury sprzedaży do paragonu
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Faktury zaliczkowe
Dostępne
Przy generowaniu zaliczki do dokumentu ZS nie zostanie ona ani odliczona, ani powiązana z zamówieniem sprzedaży
Przy generowaniu zaliczki do dokumentu ZS nie zostanie ona ani odliczona, ani powiązana z zamówieniem sprzedaży
Dostępne
Korekta dokumentu handlowego (PAR/FS)
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Korekta ręczna
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
TAX FREE
Dostępne
Dla paragonów zaimportowanych do systemu ERP nie jest możliwe wygenerowanie TAX FREE

Dla paragonów zaimportowanych do systemu ERP nie jest możliwe wygenerowanie TAX FREE
Dostępne
Parking (dokumenty niezatwierdzone)
Dostępne
Niedostępne - parkowane dokumenty są zapisywane lokalnie na stanowisku POS
Niedostępne - parkowane dokumenty są zapisywane lokalnie na stanowisku POS
Dostępne
Wydruk dokumentu na drukarce OPOS
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Wysłanie wydruku dokumentu w formie cyfrowej
Dostępne dla opcji:
- wyślij
- drukuj i wyślij

Wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z centralą – wysyłka dokumentu nastąpi po przejściu stanowiska w tryb online.
Wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z centralą – wysyłka dokumentu nastąpi po przejściu stanowiska w tryb online.
Dostępne dla opcji:
- wyślij
- drukuj i wyślij

Kupony rabatowe
Dostępne
W ograniczonym zakresie
W ograniczonym zakresie
Dostępne
Obsługa zamówień sprzedaży online
Dostępne
Dla synchronizowanych ZS do systemu ERP brak możliwości:
- zmiany statusu,
- otwarcia,
- zamknięcia,
- anulowania,
- generowania dokumentów powiązanych (FS, PAR)
Dla synchronizowanych ZS do systemu ERP brak możliwości:
- zmiany statusu,
- otwarcia,
- zamknięcia,
- anulowania,
- generowania dokumentów powiązanych (FS, PAR)
Dostępne
Wygenerowanie dokumentu sprzedaży ze skompletowanego zamówienia sprzedaży
Dostępne
Dostępne
Dostępne/Niedostępne

1. Ilości na PAR/FS pobierane są z ZS, nie z dokumentu kompletacji.
2. Jeżeli na dokumencie kompletacji był dodany nowy towar (który nie jest na ZS) to nie zostanie on przeniesiony na PAR/FS.
Dostępne/Niedostępne

1. Ilości na PAR/FS pobierane są z ZS, nie z dokumentu kompletacji.
2. Jeżeli na dokumencie kompletacji był dodany nowy towar (który nie jest na ZS) to nie zostanie on przeniesiony na PAR/FS.
Kompletacja zamówienia
POS w przypadku gdy parametr: EnableSalesOrderPreparationInOfflineMode ma wartość
true lub false
Zaparkowanie dokumentu kompletacji zamówienia
Dostępne
Dostępne
Niedostępne
Niedostępne
Zatwierdzenie dokumentu kompletacji zamówienia
Dostępne
Niedostępne
Niedostępne
Niedostępne
Podgląd dokumentu kompletacji zamówienia
Dostępne
Dostępne
Niedostępne
Niedostępne
mPOS w przypadku gdy parametr: EnableSalesOrderPreparationInOfflineMode ma wartość
true
Zaparkowanie dokumentu kompletacji zamówienia
Niedostępne - nie ma opcji parkingu
Niedostępne - nie ma opcji parkingu
Niedostępne - nie ma opcji parkingu
Niedostępne - nie ma opcji parkingu
Zatwierdzenie dokumentu kompletacji zamówienia
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Podgląd dokumentu kompletacji zamówienia
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
mPOS w przypadku gdy parametr: EnableSalesOrderPreparationInOfflineMode ma wartość
false
Zaparkowanie dokumentu kompletacji zamówienia
Dostępne
Dostępne
Niedostępne
Niedostępne
Zatwierdzenie dokumentu kompletacji zamówienia
Dostępne
Niedostępne
Niedostępne
Niedostępne
Podgląd dokumentu kompletacji zamówienia
Dostępne
Dostępne
Niedostępne
Niedostępne
Rozliczenia
Podsumowanie stanowiska
Dostępne
Dostępne
Po wejściu pojawi się komunikat: Brak połączenia z usługą POS Agent. Dostęp do historii zmian możliwy wyłącznie online.
Po wejściu pojawi się komunikat: Brak połączenia z usługą POS Agent. Dostęp do historii zmian możliwy wyłącznie online.
Zamknięcie dnia
Dostępne
Dostępne
Po wybraniu przycisku [Zamknij zmianę] pojawia się komunikat: Zmiana zostanie zamknięta, ale praca na innym stanowisku POS nie będzie możliwa do momentu odzyskania połączenia. Czy pomimo to chcesz zamknąć zmianę?
Po wybraniu przycisku [Zamknij zmianę] pojawia się komunikat: Zmiana zostanie zamknięta, ale praca na innym stanowisku POS nie będzie możliwa do momentu odzyskania połączenia. Czy pomimo to chcesz zamknąć zmianę?
Praca zmianowa - zamknięcie sesji/zmiany
Dostępne
Dostępne
Po wejściu na zliczanie stanu kasy pojawia się komunikat: Brak połączenia z serwisem danych.
Po wejściu na zliczanie stanu kasy pojawia się komunikat: Brak połączenia z serwisem danych.
Praca zmianowa - otwarcie sesji/zmiany
Dostępne
Dostępne
Otwarcie aplikacji w trybie offline; przy otwartej zmianie na offline następuje zalogowanie bez otwarcia kolejnej zmiany.
Otwarcie aplikacji w trybie offline; przy otwartej zmianie na offline następuje zalogowanie bez otwarcia kolejnej zmiany.
Zarządzanie sejfem
Dostępne
Dostępne - widoczne są czeki, które można wpłacać/wypłacać
Po wejściu pojawia się komunikat: Brak połączenia z usługą POS Agent. Dostęp do historii zmian możliwy wyłącznie online. Nie można wpłacić w trybie offline bonów i czeków.
Po wejściu pojawia się komunikat: Brak połączenia z usługą POS Agent. Dostęp do historii zmian możliwy wyłącznie online. Nie można wpłacić w trybie offline bonów i czeków.
Dokument KP/KW
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Back office
Przyjęcie dostawy
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Przesunięcie wewnętrzne
Dostępne
Dostępne
Niedostępne
Niedostępne
Korekta zasobu PW
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Korakta zasobu RW
Dostępne
Dostępne
Niedostępne
Niedostępne
Inwentaryzacja
Podgląd dokumentu inwentaryzacji
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Zatwierdzenie dokumentu inwentaryzacji
Dostępne
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z systemem centralnym
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Usługa POS Agent jest niedostępna
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Usługa POS Agent jest niedostępna
Zaparkowanie dokumentu inwentaryzacji
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Otwarcie inwentaryzacji/arkusza inwentaryzacyjnego
Dostępne
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z systemem centralnym
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Usługa POS Agent jest niedostępna
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Usługa POS Agent jest niedostępna
Dodawnie pozycji/artykułu do dokumentu inwentaryzacji
Dostępne
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Część pozycji nie mogła zostać dodana na inwentaryzację
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Część pozycji nie mogła zostać dodana na inwentaryzację
Dostępne
Otwarcie pozycji/artykułu na dokumencie inwentaryzacji
Dostępne
Dostępne
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z usługą POS Agent
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z usługą POS Agent
Usunięcie pozycji/artykułu z dokumentu inwentaryzacji
Dostępne
Dostępne
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z usługą POS Agent
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z usługą POS Agent
Zamknięcie dokumentu inwentaryzacji
Dostępne
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z systemem centralnym
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Usługa POS Agent jest niedostępna
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z usługą POS Agent
Zamknięcie arkusza inwentaryzacyjnego
Dostępne
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z serwisem danych
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z usługą POS Agent na rozbieżnościach
Niedostępne - wyświetlony zostanie komunikat: Brak połączenia z usługą POS Agent na rozbieżnościach
Usunięcie raportu rozbieżności
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne

Czy ten artykuł był pomocny?