Instalacja komponentu BI Point

Na stanowisku POS można korzystać z aplikacji BI Point po zainstalowaniu odpowiedniego komponentu za pomocą Comarch ERP Auto Update.

Po uruchomieniu aplikacji Comarch ERP Auto Update należy wykonać następujące czynności:

    1. Na zakładce Konfiguracja należy wskazać produkt Comarch Retail
    2. Dla produktu Comarch Retail dodać komponent Comarch Retail BI Point
Rysunek 1 Dodanie komponentu Comarch POS BI Point
  1. Zapisać zmiany oraz zamknąć okno konfiguracji produktów przez wybranie odpowiednio przycisku [Zapisz], a następnie [Zamknij].
  2. W głównym oknie aplikacji należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
    • [Pobierz] – spowoduje, że produkt zostanie zapisany w katalogu podanym w konfiguracji, domyślna ścieżka to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads\. Po zakończeniu pobierania dostępny będzie przycisk [Instaluj].
    • [Pobierz i instaluj] – produkt jest automatycznie instalowany po zakończeniu pobierania.
Rysunek 7 Produkt Comarch Retail wraz z komponentem Comarch POS BI Point

Domyślny adres prezentowany na stanowisku POS dla BI Point to: http://bipoint.comarch.pl/. Adres można zmienić w tabeli stanowiska POS Configuration.Settings, w wierszu o nazwie BIPointUrl.

Szczegółowe omówienie instalacji produktów znajduje się w sekcji Comarch ERP Altum Auto Update.

Czy ten artykuł był pomocny?