Kompletacja zamówienia sprzedaży (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Kompletacja zamówienia sprzedaży dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

W aplikacji Comarch POS wprowadzono możliwość przygotowania zamówień sprzedaży bezpośrednio w sklepie, poprzez kompletacje artykułów z dostępnych zasobów. Rozwiązanie zostało wprowadzone w celu usprawnienia pracy w sklepie: sprzedawca może teraz w każdej chwili otworzyć listę zadań i skompletować konkretne zamówienie sprzedaży czekające na realizację.. Funkcjonalność dostępna jest po włączeniu parametru Przygotowanie zamówienia sprzedaży w systemie ERP.

Po przygotowaniu zamówienia jego status aktualizuje się automatycznie i na tej podstawie klient jest informowany o gotowości zamówienia do odbioru. Informacja do klienta jest przesyłana z systemu ERP. Istnieję opcja automatycznego zamknięcia zamówienia po jego częściowej realizacji, jeżeli odpowiedni parametr jest włączony w systemie ERP.

Na stanowisku POS po wejściu w kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży] dostępny jest przycisk [Kompletuj], otwierający okno edycji zamówienia.

Przycisk [Kompletuj] w oknie Zamówienia i oferty sprzedaży

Statusy na liście zamówień sprzedaży

Na podglądzie lub po wyświetleniu na liście ZS kolumny Status realizacji dostępne są nowe statusy realizacji zamówień:

 • Do kompletacji – informuje o możliwości rozpoczęcia przygotowywania zamówienia
 • Przygotowane – informuje o pełnej kompletacji zamówienia
 • Przygotowane częściowo – informuje o częściowej kompletacji zamówienia

Jednostka miary tolerancji

W systemie ERP można zdefiniować tolerancję jednostki miary, jako wartość lub procent, która przesyłana jest do POS wraz z zsynchronizowanymi artykułami. Tolerancja określa dopuszczalny zakres wartości w danej jednostce miary na przykład ±0,1 dla jednostki kilogram, oznacza, że system jako poprawne wartości zaakceptuje: 0,9; 1 i 1,1. Większa ilość na dokumencie, niż zamówiona przez klienta, powoduję wyświetlenie komunikatu na stanowisku POS: Wprowadzono większą ilość niż zamówiona przez Klienta. Zebrana ilość nie została zwiększona.

Przykład
Tolerancja w systemie ERP ustawiona została na ±0,1. Klient zamówił 1 kg jabłek, użytkownik przygotował w sklepie jabłka o wadze 0,9814 kg – artykuł jest traktowany jako przygotowany w całości, zgodnie z tolerancją ustawioną dla kilograma na artykule.

Kompletacja

Po wybraniu przycisku [Kompletuj] zostanie otworzone nowe okno Kompletacja zamówienia z kolumnami:

 • Nazwa artykułu z kodem EAN
 • Ilość do wydania
 • Ilość zebrana – domyślna wartość ustawiona na 0,00 w identycznej jednostce miary jak ilość do wydania. W momencie gdy włączony jest parametr Włącz kontrolę ilości przy kompletacji w systemie ERP nie ma możliwości przekroczenia ilości do wydania, uwzględniana jest jedynie ustawiona tolerancja.
 • Kod (domyślnie ukryty)
Okno kompletacji zamówienia

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy artykułów na podstawie:

 • Nazwy artykułu
 • Kod EAN
 • Kodu (gdy kolumna jest dostępna)

Przy wybraniu kursorem pozycji kompletowania zamówienia, dostępne są przyciski:

 • [Ilość] – standardowy przycisk z taką samą jednostką miary jak dla ilości do wydania
 • [Usuń] – standardowy przycisk usuwający tylko nowe dodane pozycje, które nie były dostępne na zamówieniu sprzedaży
 • [Wybierz właściwości] – jeżeli artykuł posiada więcej niż jedną partię i włączona jest funkcjonalność Obsługa metody FEFO, po wybraniu przycisku zostaje otwarte okno właściwości z możliwością wybrania konkretnej cechy artykułu

W oknie kompletacji po prawej stronie znajduje się pole:

 • Opis – pozwala na dodanie komentarza, umożliwiającego na przykład zawarcie informacji o tym, gdzie skompletowane zamówienie jest przechowywane. Pole jest aktywne do momentu zatwierdzenia kompletacji zamówienia. Wartość pola Opis jest przenoszona na fakturę/paragon ze skompletowanego zamówienia, bez możliwości edycji.
Dodanie nowej partii dla artykułu z cechami

Właściwości wybranego artykułu zawierają:

 • Nazwę
 • Kod EAN
 • Cechy artykułu
 • Atrybuty artykułu
 • Zdjęcie

Rozbieżności w oknie kompletacji

W przypadku rozbieżności podczas kompletacji zamówienia, na stanowisku POS zostaną wyświetlone odpowiednie komunikaty. System weryfikuje czy istnieją jakiekolwiek artykuły, których ilość zebrana jest różna od ilości zamówionej (uwzględniane są również nowododane towary). Jeżeli na listę kompletacji dodany został artykuł, który nie był zamówiony przez klienta, pojawi się okno z powiadomieniem:

Komunikat wyświetlany w przypadku dodania artykułu, który nie został zamówiony

Inny komunikat zostanie wyświetlony, jeżeli w oknie kompletacji ilość zebrana danego artykułu będzie większa niż zamówiona:

Komunikat wyświetlany w przypadku zebrania większej ilości artykułu, niż została zamówiona

Natomiast w przypadku zamówienia, które nie zostało całkowicie skompletowane, podczas jego zatwierdzenia, w oknie powiadomień zostanie wyświetlony komunikat:

Komunikat wyświetlany w przypadku niepełnej kompletacji zamówienia

 

Czy ten artykuł był pomocny?