Przyjęcie dostawy

W zależności od tego, czy w systemie ERP włączona została obsługa listów przewozowych, pod kaflem [Back office] → [Przyjęcie dostawy] dostępna jest lista przesunięć międzymagazynowych.

Kafel [Przyjęcie dostawy]
W oknie Przyjęcie dostawy domyślnie prezentowana jest lista dokumentów MM- gotowych do przyjęcia, wysłanych z magazynu zewnętrznego niedostępnego na danym stanowisku POS.

Okno Przyjęcie dostawy

Z poziomu listy przyjęć dostawy można:

  • wyświetlić do podglądu dokument MM- przy pomocy przycisku [Podgląd]
  • przyjąć dostawę przy pomocy przycisku [Przyjmij]
  • przejść do listy niezatwierdzonych dokumentów przy pomocy przycisku [P]
  • przejść do listy dokumentów skojarzonych z danym dokumentem przy pomocy przycisku [Dokumenty powiązane]
Okno przyjęcia dokumentu MM-
Okno przyjmowania paczki

W systemie ERP dostępny jest parametr, który umożliwia automatyczne generowanie dokumentów PW/RW w przypadku rozbieżności od razu po zatwierdzeniu przyjęcia dokumentu.

Wyświetlanie braków w sklepie (Enterprise)

W systemie ERP Enterprise dostępny jest parametr, który umożliwia wyświetlanie kolumny Uzupełnij braki w sklepie w widoku przyjmowania dostawy. Wartość w kolumnie obliczana jest jako: ilość oczekiwana na półkach sklepowych – (ilość w magazynie + ilość już przyjęta) i jest wyświetlana jedynie w przypadku, gdy jest większa od 0.

Kolumna Uzupełnij braki w sklepie

Jeśli podczas skanowania przyjmowanych artykułów w kolumnie Uzupełnij braki w sklepie znajduje się informacja o brakach na półkach, zostaje odtworzony ostrzegawczy dźwięk oraz wyświetlony komunikat „Niedobór towaru na półkach. Uzupełnij zasoby w sklepie”.

Odrzucenie nieaktualnych partii podczas przyjęcia (Enterprise)

Na stanowisku Comarch POS współpracującym z ERP Enterprise użytkownik nie ma możliwości wybrania daty z przeszłości jako daty ważności przyjmowanych partii, a także zeskanowanie kodu kreskowego z datą ważności z przeszłości jest blokowana i na stanowisku POS wyświetlany jest komunikat: Przeterminowane artykuły nie mogą być przyjmowane na magazyn sklepu.

Zmieniony widok kalendarza przyjęć

Walidacja nowego numeru partii (Enterprise)

W systemie ERP Enterprise możliwe jest zdefiniowanie znaków dostępnych do wykorzystania przy tworzeniu nowego numeru partii oraz dopuszczalną długość numeru partii.

W przypadku próby wprowadzenia numeru partii, który jest niezgodny ze wzorcem, pole zostaje oznaczone kolorem czerwonym oraz wyświetlony zostaje komunikat: „Zdefiniowany numer partii zawiera niedozwolone znaki lub ma niepoprawną długość.”

Jeśli zeskanowany zostanie kod z numerem partii niezgodnym z ustalonymi ograniczeniami, aplikacja Comarch POS wyświetla komunikat „Zeskanowany numer partii zawiera niedozwolone znaki lub ma niepoprawną długość” oraz otwierane jest okno z zaznaczonym na czerwono numerem partii.

W systemie ERP Enterprise możliwe jest także określenie, czy wprowadzone w numerze partii litery mają być zmieniane na wielkie, małe lub pozostawiane w postaci, jaką wprowadził użytkownik.

Czy ten artykuł był pomocny?