Comarch mPOS

Artykuły do zebrania w procesie komplementacji zamówienia (ERP: Enterprise)

W widoku kompletowania zamówienia lista artykułów z zamówienia została podzielona na dwie listy:

  • Zadania – na liście widoczne są tylko artykuły, których ilość jest mniejsza lub większa od ilości widniejącej na zamówieniu.
  • Gotowe – Na liście widoczne są tylko artykuły, które zostały skompletowane w ilości dokładnie takiej, jaka wynika z zamówienia. Lista Gotowe jest domyślnie zwinięta.
Widok kompletacji zamówienia z podziałem na listę Zadania i Gotowe

Opis kompletacji (ERP: Enterprise)

W procesie kompletacji zamówienia została wprowadzona możliwość wprowadzenia opisu. Opis ten może służyć na przykład w celu wskazania miejsca przechowywania skompletowanego zamówienia. Opis dodaje się za pomocą przycisku [Dodaj opis] pod ikoną  w oknie kompletacji zamówienia. Opis wyświetlany jest również na podsumowaniu procesu.

Prezentacja opisu dodanego podczas procesu kompletacji

Przykład
Do zamówienia składającego się z artykułów, które wymagają przechowywania w chłodni, można dodać opis: Zamówienie znajduje się w lodówce nr 3 w pomieszczeniu nr 2.

Oznaczenie zamówień sprzedaży zebranych w trybie offline (ERP: Enterprise)

Zamówienia, które zostały zebrane oraz zapisane w trybie offline, do czasu synchronizacji zostaną oznaczone na liście zamówień sprzedaży symbolem

Widok listy zamówień sprzedaży z oznaczonym zamówieniem bez synchronizacji

 

Automatyczny zapis na parking (ERP: Enterprise)

Wprowadzono mechanizm, który co ustalony czas w systemie ERP (domyślnie 60 sekund) zapisuje tworzone dokumenty w procesie przyjęć. Jeśli urządzenie jest:

  • offline, to dokument zapisywany jest w lokalnej pamięci urządzenia
  • online, to dokument zapisywany jest na parkingu usługi DataService

Jeśli nastąpi nieoczekiwane zamknięcie aplikacji Comarch mPOS, możliwy jest powrót do edycji ostatniej zapisanej wersji dokumentu z poziomu parkingu.

Czy ten artykuł był pomocny?