Comarch POS

Zestawienie systemów ERP, z którymi współpracuje Comarch POS 2022.0

System ERP Wersja
Comarch ERP Altum 2022.0
Comarch ERP Enterprise 6.0, 6.1, 6.2
Comarch ERP XL 2022.0

Przyciski szybkiej sprzedaży (ERP: Altum, Enterprise, XL)

W celu optymalizacji sprzedaży dla sklepów, które nie korzystają z czytników kodów kreskowych wprowadzona została funkcjonalność Przycisków szybkiej sprzedaży. Przyciski szybkiej sprzedaży umożliwiają użytkownikowi dodanie na dokument handlowy towarów, które nie posiadają kodu kreskowego lub kod ten jest nieczytelny i nie ma możliwości zeskanowania go. Funkcjonalność ta jest alternatywnym sposobem prowadzenia sprzedaży i jest kierowana głównie do sklepów posiadających ograniczony asortyment towarów, takich jak punkty gastronomiczne i usługowe.

Widok paragonu w trybie szybkiej sprzedaży

Użycie trybu szybkiej sprzedaży umożliwia wybranie konkretnej pozycji bezpośrednio na dokument, bez konieczności skanowania lub wyszukiwania artykułu i dotyczy:

 • artykułów znajdujących się pod odpowiednią grupą zdefiniowaną w systemie ERP
 • pozycji z grupy ulubionych artykułów (jeżeli taka grupa została zdefiniowana w systemie ERP)

W systemie Comarch ERP Altum i Comarch ERP XL możliwe jest wybranie jednego z dwóch trybów sprzedaży:

 • Standardowy – tryb, w którym dostępny jest dotychczasowy widok dokumentu handlowego
 • Szybka sprzedaż – tryb, w którym dostępny jest uproszczony widok dokumentu handlowego, zawierający przyciski szybkiej sprzedaży

W systemie Comarch ERP Enterprise konfiguracja szybkiej sprzedaży odbywa się w aplikacji Kategorie artykułów kanału sprzedaży poprzez przyporządkowanie danych kategorii do odpowiedniego kanału i określenie kolejności ich wyświetlania.

Z poziomu Comarch POS istnieje również możliwość przełączania się bezpośrednio pomiędzy trybami sprzedaży, jeżeli przycisk z trybem zostanie udostępniony w modyfikacji widoku.

Przycisk [Tryb standardowy] w oknie paragonu

Zmiany fiskalizacji faktur (ERP: Altum)

Zmieniono zasady fiskalizacji faktur oraz faktur zaliczkowych poprzez uwzględnienie w warunkach fiskalizacji weryfikacji rodzaju kontrahenta:

 • faktura zaliczkowa zostanie zafiskalizowana, jeśli wybrano kontrahenta detalicznego oraz na źródłowym zamówieniu sprzedaży został ustalony kierunek VAT od brutto
 • faktura sprzedaży zostanie zafiskalizowana, jeśli wybrano kontrahenta detalicznego oraz na tej fakturze został ustalony kierunek VAT od brutto

Zewnętrzne karty podarunkowe w integracji z Ingenico (ERP: Enterprise)

Wprowadzono integrację zewnętrznych kart podarunkowych obsługiwanych przez terminal płatniczy z protokołem Ingenico używanym we Francji.

Na stanowisku POS obsłużono:

 • płatność kartą podarunkową lub kartą z możliwością doładowania
 • proces zwrotu środków na kartę podarunkową w procesie korekty sprzedaży
 • doładowanie karty – klient w jednej transakcji zapłaci za dokument, a także za doładowanie karty
 • wydruk potwierdzenia dla transakcji doładowania/zasilenia
 • dezaktywację karty
 • weryfikacja stanu środków na karcie

Integracja z PayTel (ING) (ERP: Altum, Enterprise, XL)

Wprowadzono integrację Comarch POS z terminalem płatniczym PayTel.

Dodano do widoku Zamknięcia okna przycisk [Raport transakcyjny]. W raporcie tym znajdują się wszystkie informacje o transakcjach przeprowadzonych za pomocą karty PayTel.

Przycisk [Raport transakcyjny] w oknie Zamknięcia dnia

Wyszukiwanie zamówienia sprzedaży po numerze obcym

W celu usprawnienia wyszukiwania zamówień sprzedaży dodano funkcjonalność umożliwiającą ich szybkie wyszukiwanie po numerze obcym. Zamówienia sprzedaży mogą być wyszukiwane z poziomu listy zamówień sprzedaży zarówno poprzez zeskanowanie jak i ręczne wpisanie numeru obcego dokumentu.

W przypadku nieodnalezienia wyszukiwanego numeru ZS w bazie danych wyszukiwany jest jego numer obcy – przeszukiwanie numerów obcych odbywa się na dokumentach ZS. Jeśli zeskanowany numer zostanie odnaleziony, użytkownik zostanie przeniesiony do widoku dokumentu ZS powiązanego z tym numerem. Wyszukiwanie ręcznie wpisanego numeru obcego przebiega analogicznie jak w przypadku zeskanowania numeru przy użyciu czytnika.

Generowanie dokumentów z poziomu podglądu ZS

Na widoku podglądu dokumentu ZS dodano przycisk umożliwiający generowanie dokumentów handlowych, dostępny uprzednio jedynie z poziomu listy wszystkich zamówień sprzedaży.

Przycisk [Generuj dokument]

Uwaga
Przycisk ten jest dostępny wyłącznie w przypadku ZS w stanie Zatwierdzony lub W realizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?