Sposób działania parkingu

Funkcjonalność parkingu umożliwia pracę nad jednym dokumentem na kilku stanowiskach POS w ramach tego samego centrum.

Przycisk [Parkuj] na ofercie sprzedaży
Przycisk [Parkuj] na ofercie sprzedaży
Przy pomocy przycisku [Parkuj] można zapisać niezatwierdzony dokument w buforze zintegrowanym z usługą synchronizacji danych. Na liście dokumentów niezatwierdzonych prezentowane są dokumenty:

  • zapisane lokalnie na stanowisku POS
  • dodane i zapisane na innym stanowisku POS

Obsługa dokumentów niezatwierdzonych nie jest dostępna dla:

Funkcjonalność ta wymaga trybu pracy Online. W przeciwnym wypadku:

  • po naciśnięciu [Parkuj] wyświetli się powiadomienie: „Brak połączenia z usługą danych. Dokument został zapisany lokalnie i nie będzie dostępny na innych stanowiskach do czasu odzyskania połączenia.”
  • nie będzie możliwe pobranie danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu z parkingu oraz pojawi się komunikat: „Edycja dokumentu nie jest obecnie możliwa. Brak danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu. Spróbuj ponownie później.”

W danym momencie dokument może być edytowany tylko na jednym stanowisku POS.

Uwaga
W systemie ERP Enterprise możliwe jest nadanie użytkownikom uprawnienia, które umożliwia kontynuowanie zablokowanych przez inne stanowiska dokumentów znajdujących się na parkingu.

Jeśli użytkownik posiada uprawnienie do kontynuowania zablokowanych dokumentów z parkingu, naciśnięcie przycisku [Kontynuuj] skutkuje wyświetleniem komunikatu: „Dokument został zablokowany do edycji na stanowisku [kod stanowiska POS]. Czy mimo to chcesz go kontynuować?”

W przeciwnym przypadku kontynuowanie dokumentu jest blokowane i zostaje wyświetlone okno autoryzacji, które pozwala osobie upoważnionej na jego zezwolenie.

Edycja, usunięcie lub zatwierdzenie dokumentu utworzonego przez innego operatora wymaga od użytkownika posiadania uprawnienia Edycja dokumentów innych operatorów nadawanego w systemie ERP.
Po zatwierdzeniu dokumentu z parkingu:

  • zostanie on usunięty z bufora
  • zapisanie on w bazie lokalnej danego stanowiska
  • zostanie mu nadany numer z serią stanowiska POS, na którym dokument został zatwierdzony

Czy ten artykuł był pomocny?