Terminal płatniczy

Terminal płatniczy

Terminal płatniczy służy do akceptacji kart płatniczych podczas dokonywania transakcji w punktach handlowo-usługowych. W Comarch POS można skonfigurować terminal płatniczy, z którym ma współpracować aplikacja umożliwiając obsługę formy płatności typu Karta.
Aplikacja we współpracy z terminalami płatniczymi obsługuje protokoły dostawców:

 • eService
 • Elavon
 • Polcard
 • PEKAO
 • Polskie ePłatności
 • Nepting
 • PayTel (ING)
Terminal płatniczy

W celu skonfigurowania terminala płatniczego należy przejść do [Konfiguracja] -> [Terminal płatniczy].

Konfiguracja terminala płatniczego

W otwartym oknie, w sekcji Terminal płatniczy należy uzupełnić następujące pola:

 • Plik sterownika – za pomocą przycisku [Wybierz plik] należy wskazać plik Comarch.B2.Terminal.NazwaDostawcyTerminala.dll. Plik ten znajduje się w katalogu bin\Drivers w folderze instalacyjnym Comarch POS.
 • Typ połączenia – umożliwia wskazanie jednego z typów połączeń: TCP/IP lub Port szeregowy.

W przypadku typu połączenia TCP/IP dla pól:

 • IP terminala – należy podać IP terminala płatniczego
 • Port – należy wskazać port, do którego podłączony jest terminal. Port dostarczany jest przez producenta terminala płatniczego.

Natomiast dla typu połączenia Port szeregowy dla pola:

 • Port szeregowy terminala – należy wskazać port COM, do którego podłączony jest terminal
Uwaga
W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyTerminal.dll imitującego prawidłowe połączenie z terminalem.
Uwaga
Terminal płatniczy Verifone VX 520 od dostawcy eService działa przez RS232 (USB).
Przycisk [Sprawdź połączenie] umożliwia weryfikację połączenia z terminalem płatniczym.
W sekcji Ustawienia dodatkowe znajdują się opcjonalne parametry:

 • Limit czasu operacji (ms) – domyślna wartość 60000 ms (60 sekund) – określa czas na wykonanie operacji zapłaty formą płatności typu Karta.
 • Wysyłanie raportu zamknięcia dnia – włączony parametr oznacza, że na koniec dnia terminal (w zależności od modelu terminala) wysyła potwierdzenie wszystkich płatności
 • Logowanie komunikacji – włączony parametr oznacza, że logi zapisywane są we wskazanym pliku

Konfiguracja po stronie Comarch ERP Altum

Od wersji Comarch POS 2019.5.4 w Comarch ERP Altum niezbędne jest ustawienie dla parametru Formy płatności wymagające zewn. walidacji formy płatności o typie Karta.


Parametr ten znajduje się na zakładce Stanowiska POS na karcie centrum, która dostępna jest z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura praw.

Wykorzystywanie terminala płatniczego bez integracji z Comarch POS

W przypadku gdy na stanowisku POS używany jest terminal płatniczy nieposiadający integracji z Comarch POS należy wyłączyć moduł terminala płatniczego.

W celu wyłączenia modułu należy w katalogu instalacyjnym POS odnaleźć plik POS2.exe.config, a następnie w sekcji <modules> zakomentować wpis o module zaznaczony na grafice poniżej.

Moduł terminala płatniczego w pliku konfiguracyjnym
Moduł terminala płatniczego w pliku konfiguracyjnym

Po wyłączeniu modułu, w aplikacji POS przy wyborze płatności typu Karta, pojawi się stosowny komunikat, który należy zatwierdzić zgodnie z rezultatem płatności na terminalu. Po wyborze opcji Tak, płatność zostanie prawidłowo przetworzona po stronie aplikacji.

Komunikat po wyborze płatności kartą
Komunikat po wyborze płatności kartą

Konfiguracja z terminalem płatniczym PayTel (ING)

1.Konfiguracji dokonuje się pod kaflem Konfiguracja -> Terminal.

2. Należy wybrać plik sterownika: Comarch.POS.Terminal.EcrEft16.dll z katalogu bin.

Okno konfiguracji terminala

3.Wybrać typ połączenia i uzupełnić odpowiednie dane.

4.Sprawdzić połączenie klikając przycisk [Sprawdź połączenie].

5.W celu zapisania konfiguracji należy wybrać przycisk [Zatwierdź].

W integracji z PayTel obsługiwana jest:

 • płatność kartą
Komunikat wyświetlany podczas płatności kartą
 • anulowanie płatności kartą
Komunikat wyświetlany podczas anulowania płatności kartą
 • zwrot na kartę
Komunikat wyświetlany podczas zwrotu na kartę

Na zamknięciu okna w modyfikacji widoku można udostępnić przycisk [Raport transakcyjny]. W raporcie tym znajdują się wszystkie informacje o przeprowadzonych transakcjach.

 

Przycisk [Raport transakcyjny] w oknie Zamknięcia dnia

Czy ten artykuł był pomocny?