Ujemny stan kasy

Aplikacja ma możliwość kontroli ujemnego stanu kasy dla formy płatności Gotówka w walucie systemowej.

Uwaga
Włączenie kontroli ujemnego stanu kasy odbywa się po stronie systemu ERP.

Jeżeli dla kontroli ujemnego stanu kasy wymagana jest autoryzacja, to próba osiągnięcia ujemnego stanu kasy wywołuje komunikat blokujący.

Komunikat w przypadku próby osiągnięcia ujemnego stanu kasy z wymagana autoryzacja
Komunikat w przypadku próby osiągnięcia ujemnego stanu kasy z wymagana autoryzacja

Zatwierdzenie komunikatu wywoła okno autoryzacji.

Przykład
W firmie XYZ uruchomiona jest kontrola ujemnego stanu kasy z wymaganą autoryzacja.
Na kasie operator posiada 200 PLN dla formy płatności o typie Gotówka. Klient chce zwrócić spodnie o wartości 220 PLN i zwrot ma zostać dokonany gotówką. Operator wystawia korektę do paragonu klienta i wybiera przyczynę Zwrot. W oknie płatności, w momencie przypisania kwoty 220 PLN do formy płatności o typie Gotówka pojawia się komunikat blokujący o treści: „Osiągnięto ujemny stan kasy. Stan kasy po zatwierdzeniu będzie wynosić: -20 PLN. Czy chcesz kontynuować?”. Po zatwierdzeniu komunikatu zostaje wyświetlone okno autoryzacji.

Czy ten artykuł był pomocny?