Widoczność przycisków lub kafli

W aplikacji niektóre kafle lub przyciski są domyślnie ukryte. Operator posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość zarządzania widocznością tych elementów.
Przykładowo kafel [Kontynuuj dokument] dostępny w głównym menu jest domyślnie ukryty. Jego widoczność można zmienić. Aby wyświetlić kafel dla wskazanego motywu przechodząc do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami] i wybierając widok Menu główne.

Okno modyfikacji widoku Menu główne

Następnie należy rozwinąć Elementy.

Zakładka Elementy
Zakładka Elementy

Otworzyć listę Kontener i wyszukać lub zaznaczyć w obszarze roboczym odpowiedni kontener zawierający kafle.

Kontener zawierający kafle dla głównego menu

Poniżej wybranego kontenera wyświetlone są ukryte kafle.

Ukryte kafle dla widoku Menu główne

Po wyszukaniu przycisku [Kontynuuj dokument] (UnconfirmedDocuments) należy go przeciągnąć w obszar roboczy.

Uwidocznienie kafla Kontynuuj dokument w Menu głównym

Ukrywanie kafli polega na przeciąganiu ich z obszaru roboczego do kontenera znajdującego się po prawej stronie okna.
Po zapisaniu zmian dla aktualnie używanego lub nowo utworzonego motywu kafel [Kontynuuj dokument] jest widoczny w menu głównym.

Kafel [Kontynuuj dokument] w głównym menu
Uwaga
Zmiana widoczności przycisków działa analogicznie jak w przypadku kafli.

Czy ten artykuł był pomocny?