Comarch POS

Zestawienie systemów ERP, z którymi współpracuje Comarch POS 2023.0

System ERP Wersja
Comarch EPR Altum 2023.0
Comarch ERP Enterprise  6.1, 6.2, 6.3
Comarch ERP XL 2023.0

Domyślny kontrahent na stanowisku POS (Comarch ERP: Altum)

Dotychczas na wszystkich dokumentach tworzonych w aplikacji domyślnie wprowadzany był kontrahent Nieokreślony.

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów w Comarch ERP Altum umożliwiono wskazanie kontrahenta domyślnego dla danego centrum, w związku z czym:

  • dokumenty na stanowisku POS zostają zainicjowane z kontrahentem domyślnym, wskazanym na zakładce Dostępność (zakładka dostępna w centrum, które jest właścicielem lub posiada uprawnienia do wybranego kontrahenta). Zakładka Dostępność znajduje się na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP Altum.
Wybrany kontrahent domyślny dla centrum SKLEP CB Kraków
  • z poziomu stanowiska POS edycja karty kontrahenta domyślnego jest zablokowana
Domyślny kontrahent, z jakim inicjowane są dokumenty na stanowisku POS

Pobieranie danych kontrahenta z GUS i VIES (Comarch ERP: Altum)

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów wprowadzono na stanowisku POS możliwość zweryfikowania kontrahenta biznesowego na podstawie podanego numeru identyfikacji podatkowej oraz pobranie danych adresowych z rejestru GUS i unijnej bazy danych VIES. Funkcjonalność ta usprawnia proces rejestracji nowych kontrahentów poprzez automatyczne pobieranie danych z systemów GUS/VIES. Dodatkowo funkcjonalność wyeliminuje błędy, które zwykle są popełniane przy ręcznym wypełnianiu formularza kontrahenta.

Przyciski [Szukaj w GUS] i [Szukaj w VIES] dodane zostały:

  • na liście kontrahentów
Przyciski [Szukaj w GUS] i [Szukaj w VIES] dostępne z poziomu listy kontrahentów
  • na karcie dodawanego kontrahenta biznesowego
Przyciski [Szukaj w GUS] i [Szukaj w VIES] dostępne z poziomu okna dodawania nowego kontrahenta biznesowego
Uwaga
Weryfikacja w GUS i VIES jest możliwa wyłącznie w przypadku połączenia z Internetem. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy posiadają aktualny klucz licencyjny.

Możliwość generowania PAR/FS do skompletowanego zamówienia w przypadku braku połączenia z systemem ERP (ERP: Enterprise)

Dotychczas na stanowisku POS nie można było utworzyć dokumentu PAR/FS powiązanego z zamówieniem sprzedaży bez połączenia z usługą synchronizacji. Takie działanie było blokowane ze względu na brak informacji o ewentualnych modyfikacjach zamówienia na innym stanowisku lub utworzeniu już do niego dokumentów powiązanych. Użytkownik POS mógł wygenerować dokument PAR/FS w trybie offline, ale ten dokument nie był powiązany z zamówieniem sprzedaży. Na takim dokumencie zapisywany był jedynie numer ZS, aby umożliwić późniejszą identyfikację dokumentu źródłowego.

W systemie Comarch ERP Enterprise rezerwacje nie są aktualizowane w procesie uzgadniania stanów magazynowych, w związku z tym obsłużono możliwość generowania PAR/FS do skompletowanego zamówienia w przypadku, kiedy stanowisko POS nie ma połączenia z systemem ERP. Dokumenty handlowe mogą zostać wygenerowane do takiego zamówienia jedynie jeżeli skompletowane zamówienie sprzedaży istnieje w bazie POS Agent.

W celu poinformowania użytkownika o braku połączenia z systemem ERP, przed rozpoczęciem procesu generowania PAR/FS do skompletowanego zamówienia sprzedaży, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Widoczność przyporządkowanych grup klientów na karcie kontrahenta (ERP: Enterprise)

W celu umożliwienia nadawania kontrahentom specjalnych rabatów i bonusów przypisanych w systemie ERP do grup klientów, z poziomu stanowiska POS, dodano:

  • widoczność przyporządkowanych grup klientów na nowej zakładce Grupy dostępnej na podglądzie kontrahenta
Nowa zakładka Grupy na karcie kontrahenta
  • możliwość przypisania kontrahenta do konkretnej grupy klientów z poziomu edycji lub dodania nowego kontrahenta
Nowa zakładka Grupy w oknie dodawania nowego kontrahenta

W systemie ERP należy określić, które klasyfikacje i grupy klientów są dostępne do wyboru na stanowisku POS. Możliwość dodania kontrahenta do grupy z poziomu stanowiska POS walidowane jest poprzez parametr Przyporządkowanie klientów do grup klientów. Parametr dostępny jest w aplikacji Comarch POS: Uprawnienia -> zakładka Uprawnienia POS -> sekcja Dostęp do danych i modyfikacja.

Przykład

Firma przygotowała specjalne promocje dla klientów należących do grupy Gold-20% na nową kolekcję. Natomiast dla klientów z grupy VIP dostępny jest rabat: -50% na cały asortyment. Firma na poziomie systemu ERP decyduje o tym, że grupa VIP zarządzana będzie tylko przez centralę, a pracownicy sklepów będą mogli przypisać klientów tylko do grupy Gold. Grupa VIP jest dostępna tylko do podglądu.

Generowanie numeru bony przy tworzeniu korekty (ERP: Enterprise)

Wiele sieci handlowych decyduje się na wydanie bonu wewnętrznego zamiast zwrotu gotówki, w przypadku gdy Klient zwraca zakupiony towar. Ma to uzasadnienie marketingowe, ponieważ firma ma pewność, że klient wróci, aby wykorzystać bon.

Głównym celem wprowadzonych zmian jest rozwiązanie, które pozwala automatycznie wygenerować numer bonu na stanowisku POS, nawet jeśli połączenie z systemem ERP nie jest dostępne. Nowe rozwiązanie umożliwia uniknięcie sytuacji, w której fizyczne karty w sklepie się skończyły i firma nie jest w stanie wystawić korekty, ponieważ ilość bonów/kart w sklepie była ograniczona do określonej liczby.

Teraz korygując dokument handlowy o kwotę X, w oknie płatności należy wskazać formę zwrotu – bon własny. Nadal możliwe jest zeskanowanie/wprowadzenie numeru istniejącego bonu (np. w przypadku wydawania fizycznej karty podarunkowej), ale dodatkowo dostępny jest nowy przycisk [Wygeneruj numer bonu]. Po wybraniu przycisku, na stanowisku Comarch POS generowany jest unikalny numer bonu (również w trybie offline). Kwota zwrotu zostaje przypisana do danego bonu, następnie bon jest tworzony i aktywowany w systemie ERP po synchronizacji.

Nowy przycisk [Wygeneruj numer bonu]

Czy ten artykuł był pomocny?