Comarch POS

Zestawienie systemów ERP, z którymi współpracuje Comarch POS 2023.2 

System ERP Wersja
Comarch ERP Altum 2023.0
Comarch ERP Enterprise  6.1, 6.2, 6.3
Comarch ERP XL 2023.1

Wyszukiwanie online ofert sprzedaży (Comarch ERP: Enterprise)

Oferty sprzedaży są często tworzone w sklepie internetowym. Następnie Klient odwiedza sklep stacjonarny i chciałby skonsultować ofertę z Pracownikiem. W związku z wymaganiami na stanowisku Comarch POS dodana została możliwość wyszukiwania online ofert sprzedaży, w celu podglądu przez Pracownika dokumentu podczas obsługi Klienta.

Uwaga
W celu wyszukiwania online ofert sprzedaży należy dla parametru Sposób wyszukiwania dokumentów ustawić wartość Globalnie w systemie Comarch ERP Enterprise. Parametr dostępny jest w aplikacji Comarch POS: Stanowiska → zakładka Ogólne → sekcja Przetwarzanie dokumentów.
Lista ofert i zamówień sprzedaży z aktywnym parametrem wyszukiwania online ofert sprzedaży

Po przejściu na listę ofert i zamówień sprzedaży, użytkownik ma możliwość wyszukania oferty w nowym oknie Wybierz jeden parametr, na podstawie:

 • Numeru referencyjnego
 • Numeru dokumentu
 • Kodu klienta
 • Nazwy firmy/klienta
 • E-mail
 • Wszystkie
Wybór konkretnej kolumny, po której ma nastąpić wyszukiwanie oferty sprzedaży

Po aktywacji parametru w systemie Comarch ERP Enterprise, na stanowisku POS oferta jest najpierw wyszukiwana w lokalnej bazie POS, a następnie w bazie systemu ERP. W przypadku, gdy żadna oferta nie zostanie znaleziona w bazie lokalnej, pojawi się komunikat z pytaniem: „Brak wyników wyszukiwania. Jeżeli chcesz przeszukać globalną bazę dokumentów, sprawdź czy wyszukiwana fraza zawiera minimum 3 znaki i czy został wybrany pramater dokumentu, którego fraza dotyczy?”. W sytuacji, gdy zostanie znaleziona co najmniej jedna pasująca oferta, u dołu listy wyświetlone zostanie pytanie: „Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?”. W obu przypadkach, po naciśnięciu przycisku [Szukaj online], zostanie przeszukana baza ERP w ramach organizacji, do której należy stanowisko POS.

Uwaga
Funkcjonalność wyszukiwania ofert wymaga pracy w trybie online.

Inwentaryzacja (Comarch ERP: Enterprise)

W aplikacji Comarch POS umożliwione zostało przeprowadzenie inwentaryzacji, czyli dokonanie spisu faktycznego stanu magazynowego, w celu weryfikacji istnienia różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (stanem rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji magazynowej.

W oknie dostępnym po wyborze kafla [Back office] , a następnie → [Inwentaryzajca], prezentowana jest lista inwentaryzacji.

Okno listy inwentaryzacji

Wprowadzona została obsługa dwóch metod inwentaryzacji:

 • Ciągła – umożliwia lepsze planowanie przeprowadzania inwentaryzacji, ponieważ możliwe jest sukcesywne wybieranie towarów do sprawdzenia tak, aby objąć procesem weryfikacji zasobów cały magazyn.
 • Roczna – szereg działań mających na celu podsumować i zliczyć cały funkcjonujący przez rok obrotowy stan majątkowy firmy. Przeprowadza się ją dlatego, że taki jest obowiązek firm, które prowadzą księgę przychodów i rozchodów.

W nowym oknie listy inwentaryzacji dodano możliwość:

 • otwarcia inwentaryzacji przy pomocy przycisku [Otwórz], przycisk dostępny jedynie w przypadku inwentaryzacji ze stanem Wygenerowany
 • zamknięcia inwentaryzacji przy pomocy przycisku [Zamknij], przycisk dostępny jedynie w przypadku inwentaryzacji ze stanem Otwarty
 • dodania inwentaryzacji przy pomocy przycisku [Dodaj]
 • podglądu wybranej inwentaryzacji przy pomocy przycisku [Podgląd]

Po wybraniu na liście przycisku [Podlgąd], zostanie otwarte nowe okno Inwentaryzacji z możliwością (w zależności od stanu inwentaryzacji):

 • wydrukowania dokumentu inwentaryzacji
 • odświeżenia arkuszy inwentaryzacji
 • otwarcia inwentaryzacji
 • dodania nowego arkusza do inwentaryzacji
 • zapisania inwentaryzacji
 • usunięcia wybranego arkusza
 • edycji wybranego arkusza
 • zliczenia artykułów na wybranym arkuszu
Podgląd inwentaryzacji

Umożliwiono wygenerowanie raportu, które odbywa się z poziomu okna inwentaryzacji, gdzie po wybraniu konkretnego arkusza należy nacisnąć przycisk [Zlicz].

W oknie generowanego raportu wprowadzono możliwość:

 • zliczenia wszystkich lub wybranych pozycji z arkusza
 • dodania nowego artykułu
Uwaga
Na arkuszu inwentaryzacji oraz podczas zliczania inwentaryzacyjnego może być prezentowana operatorowi aktualna ilość artykułów zarejestrowana w systemie. Ilość systemowa prezentowana jest w zależności od ustawień odpowiedniego parametru widoczności na rodzaju inwentaryzacji, w systemie ERP.

Okno weryfikacji pomiędzy zgłoszoną a docelową ilością towaru może być prezentowane, podczas zamykania raportu w zależności od konfiguracji w systemie ERP.

Na dokumencie potwierdzenia rozbieżności dodano możliwość:

 • wykluczenia artykułu z listy zamykanych pozycji przy pomocy przycisku [Wyklucz]
 • wydrukowania potwierdzenia rozbieżności przy pomocy przycisku [Drukuj]
 • zatwierdzenia potwierdzenia rozbieżności przy pomocy przycisku [Zatwierdź]

Czy ten artykuł był pomocny?