Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

W celu dodania nowego zamówienia sprzedaży (ZS) należy:

Kafel [Nowe zamówienie]
Uwaga
Dodanie zamówienia sprzedaży wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.
Formularz nowo wystawianego zamówienia sprzedaży

Na formularzu dokumentu zamówienia sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Nr obcy – pole edytowalne
 2. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
 3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 4. Lista pozycji zawierająca kolumny:
  • Nazwa
  • Cena
  • Ilość
  • Wartość

  Domyślnie ukryte:

 5. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy i odbiorcy) dokumentu
 6. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
  • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
  • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Rabat
  • Narzut
  • Zaliczki
  • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
  Uwaga
  Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.
 7. Przyciski pozycji – przyciski odnoszące się do pozycji na dokumencie, umożliwia zmianę jej ilości, ceny początkowej itd.
 8. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
 9. Magazyn pozycji – umożliwia zmianę magazynu danej pozycji, której subelement pochodzi z niedostępnego magazynu w tym centrum.
 10. Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu realizacji możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Przesyłki kurierskie w celu zdefiniowania warunków wysyłki w systemie Comarch ERP Enterprise i zsynchronizowanie ich na stanowisko Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Comarch POS: Stanowiska → zakładka Ogólne → sekcja Przetwarzanie dokumentów.

11. Miejsce dostawy – umożliwia wybranie punktu odbioru zamówienia z dostępnych opcji:

 • Dostawa do domu – w pierwszej kolejności należy zdefiniować operatora dostawy oraz rodzaj dostawy, jeżeli w systemie Comarch ERP Enterprise aktywowany został parametr Przesyłki kurierskie. Po wybraniu kuriera możliwy jest wybór adresu lub wprowadzenie nowego poprzez opcję [Dodaj adres]. Jeżeli parametr jest nieaktywny to otwarte zostaje od razu okno z wyborem adresu wybranego na dokumencie kontrahenta z możliwością wprowadzenia nowego adresu. W przypadku wybrania na dokumencie innego odbiorcy niż nabywca wyświetlone adresy pobrane są z karty odbiorcy. Po zatwierdzeniu i uzupełnionych danych adresowych użytkownik zostaje przeniesiony na formularz zamówienia, a na przycisku [Miejsce dostawy] wyświetlana jest nazwa kontrahenta, którego adres odbioru został wybrany dla zamówienia. W przypadku zmiany kontrahenta lub usunięcia odbiorcy na zamówieniu przycisk [Punkt odbioru] zostanie wyczyszczony.
Okno Wybierz operatora

W oknie Wybierz operatora prezentowana jest lista dostępnych operatorów z kolumnami:

  • Ikonka firmy
  • Nazwa
  • Kod
  • Koszt całkowity
  • Czas dostawy

Po wybraniu danego operatora zostanie otwarte nowe okno Wybierz punkt odbioru z listą adresów, które można filtrować według:

  • Nazwy
  • Miasta
  • Ulicy
  • Kodu pocztowego
 • Odbiór w magazynie – zawiera adresy magazynów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS.
 • Odbiór w sklepie – zawiera adresy centrów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS
 • Adresy kontrahentów zdefiniowane jako punkty odbioru – po wybraniu kafla wyświetlone zostaną adresy zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS i powiązane z kontrahentem wyświetlanym na kaflu
 • Punkt odbioru – zewnętrzny punkt odbioru, użytkownik ma możliwość wybrania firmy kurierskiej do dostawy, jeżeli aktywowany został parametr Zewnętrzne punkty odbioru. Po wybraniu tej opcji dostawy w pierwszej kolejności wyświetlane jest okno z wyborem operatora następnie okno Wybierz punkt odbioru zawierający zdefiniowane adresy dla wybranego, zewnętrznego punktu odbioru. Po wybraniu kuriera automatycznie koszty transportu zostaną naliczone na dokument.
Okno Wybierz punkt odbioru
Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Zewnętrzne punkty odbioru w celu aktywowania kafla [Punkt odbioru] na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Comarch POS: Stanowiska → zakładka Ogólne → sekcja Przetwarzanie dokumentów.

 

Okno wyboru punktu odbioru
Uwaga
Punkty odbioru definiowane są w systemie ERP.

W oknie Wybierz punkt odbioru:

 • dostępny jest filtr ułatwiający wyszukiwanie po nazwie punktu odbioru i adresie (miasto, ulica, kod pocztowy)
 • w polu Aktualnie wybrany wyświetlany jest aktualnie wybrany punkt odbioru
 • przycisk [Wyczyść] pozwalający na wyczyszczenie wybranego punktu odbioru

Punkt odbioru może zostać zmieniony do momentu zatwierdzenia zamówienia.

12. Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu płatności możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.

13. Forma – domyślnie podpowiada się forma płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta z możliwością jej zmiany. Jeżeli domyślna forma płatności kontrahenta nie jest dostępna na stanowisku POS, wówczas ustawiona zostanie forma płatności typu Gotówka przypisana do stanowiska. Pole edytowalne.

14. Termin płatności – domyślny termin płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta; możliwy do zmiany

15. Data realizacji – data realizacji zamówienia

16. Data dostawy – pole dostępne w przypadku wybrania jako miejsca dostawy Dostawa do domu lub Punkt odbioru. Pole uwzględnia maksymalny czas jaki potrzebuje wybrany operator na dostarczenie dostawy.

Przykład
Jeżeli data realizacji zamówienia to 05 lipiec 2023 , a jako operator wybrany zostanie kurier, którego termin dostawy to 1-2 dni, to w polu Data dostawy prezentowana będzie data uwzględniająca maksymalny czas dostawy: 07 lipca 2023.

17. Odwrotne obciążenie – odwrotne obciążenie nagłówka dokumentu

17. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

W oknie zamówienia sprzedaży dostępne jest również pole Realizacja przez punkt odbioru (nie widoczne na zrzucie) – informuje o tym czy w systemie ERP został aktywowany parametr Realizuj w punkcie odbioru. Dostępne opcje:

 • Nie – realizacja zamówienia odbędzie się poza centrum POS, klient odbierze paczkę z zamówionymi artykułami (wraz z wygenerowanym już paragonem/fakturą) w punkcie odbioru POS
 • Tak – zamówienie zostanie zrealizowane przez centrum POS. Na podstawie artykułów znajdujących się w magazynie należącym do centrum POS, przygotowane zostanie zamówienie i wygenerowane odpowiednie dokumenty sprzedaży (realizacja zamówienia pomniejszy stany magazynowe sklepu)u

Jeżeli parametr Realizuj zamówienie w punkcie odbioru na zamówieniu sprzedaży jest aktywny, to jest możliwe:

 • wygenerowanie paragonu do ZS
 • wygenerowanie faktury do ZS
 • otworzenie lub zamknięcie ZS
 • anulowanie ZS
 • użycie bonu
 • kompletacja zamówienia
Uwaga
Wygenerowanie faktury zaliczkowej sprzedaży, zmiana statusu dostawy i płatności jest możliwa na zamówieniu sprzedaży niezależnie od aktywności parametru  Realizuj zamówienie w punkcie odbioru.

16.

17. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego zamówienia sprzedaży dostępne są następujące przyciski:

 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
 • [Kupony] – pozwala na wybranie kuponu rabatowego
 • [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
 • [Zatwierdź i generuj FSL] – generuje fakturę zaliczkową po zatwierdzeniu zamówienia
Przykład
W sklepie meblowym XYZ klient zainteresowany jest stołem kuchennym z wystawy. Przy punkcie sprzedaży okazuje się, że na magazynie sklepu nie ma dostępnych innych zasobów tego towaru. Klient nie chce kupować artykułu z wystawy, więc decyduje się na zamówienie z innego sklepu. Operator, w celu wystawienia zamówienia sprzedaży, wybiera z listy zamówień i ofert sprzedaży przycisk [Dodaj] -> [Zamówienie]. Następnie dodaje artykuł Stół kuchenny oraz usługę transportu do domu. Ponieważ klient nie ma założonego konta w sklepie, kasjer wybiera przycisk [Punkt odbioru] -> [Dostawa do domu] -> [Dodaj adres]. Po wypełnieniu adresu i zapisaniu zmian operator uzupełnia pozostałe pola dokumentu bez zmiany kontrahenta Nieokreślony.
[/example]

Rejestrowanie dodatkowych informacji o rezerwacjach

Jeżeli na zamówieniu sprzedaży znajdują się subelementy pochodzące z magazynu obcego, czyli niedostępnego dla danego centrum posiadającego usługę POS Agenta, to następuje rejestracja dodatkowych informacji podczas:

 • otwarcia i edycji ZS – jeżeli przynajmniej jeden subelement pochodzi z magazynu niedostępnego dla danego centrum, to na stanowisku POS wyświetlony zostanie komunikat: Uwaga! Niektóre element zamówienia mają zdefiniowane magazyny niedostępne w tym centrum. Zapis zmian po otwarciu zamówienia spowoduje automatyczną aktualizację wskazanych magazynów na takie, które są dostępne w tym sklepie.
 • anulowania lub zamknięcia ZS – nastąpi zwolnienie wszystkich rezerwacji subelementów znajdujących się na magazynie dostępnym w tym centrum, które były zapisane przez POS Agenta
 • generowania PAR/FS do dokumentu ZS – jeżeli na dokumencie znajduje się przynajmniej jeden subelement niedostępny dla tego centrum, to na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat: Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy ustawić dostępne magazyny dla wszystkich elementów. W przypadku, gdy magazyny nie zostaną zmodyfikowane manualnie, zapis dokumentu automatycznie ustawi odpowiednie magazyny na elementach. Czy chcesz otworzyć wskazane zamówienie?

Czy ten artykuł był pomocny?