Nowości i zmiany w wersji 2019.5.1 QF 22.11.2019 – Comarch POS

Procentowa zmiana ceny początkowej

Dotychczas w aplikacji Comarch POS użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienie mógł zmienić cenę początkową towaru na dokumencie wprowadzając jej nową wartość. Obecnie istnieje również możliwość zmiany ceny początkowej w formie procentowej.

Procentowa zmiana ceny początkowej

W przypadku:

  • generowania dokumentów (ZS PAR/FS, OS ZS) – procentowa zmiana ceny początkowej towaru na dokumencie ustalona na podstawie ceny z dokumentu źródłowego
  • otwierania zatwierdzonego zamówienia sprzedaży – procentowa zmiana ceny początkowej towaru na dokumencie ustalona na podstawie ceny z jaką dokument został zatwierdzony

Czy ten artykuł był pomocny?