Raporty Grand Totals

image_print
Uwaga
Funkcjonalność raportów Grand Totals dostępna jest dla firmy, dla której w systemie ERP została włączona opcja Zgodność z francuskimi przepisami VAT.

W aplikacji obsłużone są podstawowe raporty Grand Totals:

 • GTD – Grand Total Daily
 • GTM – Grand Total Monthly
 • GTA – Grand Total Annual

Dodatkowo rejestrowane są:

 • Grand Total Ticket (GTT) – generowany dla każdego dokumentu PAR, KIPAR, FS lub KIFS
 • raport „ciągły” Continuous Grand Total – przechowuje dane od początku pracy aplikacji (lub od momentu rozpoczęcia raportowania), między innymi na temat sumy płatności za dokumenty. Raport Continuous Grand Total nie jest dostępny z poziomu interfejsu.

Otwarcie lub zamknięcie dnia inicjuje otwarcie lub zamknięcie podstawowych raportów Grand Totals. Użytkownik nie ma możliwości ręcznego zamykania i otwierania tych raportów.
Rozpoczęcie każdego nowego okresu musi być poprzedzone zamknięciem okresu poprzedniego. Po zamknięciu raportu za dany okres nie ma możliwości rejestrowania kolejnych transakcji w danym okresie. Ponadto, w odróżnieniu od sesji aplikacji, dla raportów musi być zachowana ciągłość. Dlatego dla okresów, w których nie odbywa się praca na stanowisku POS, również tworzone są raporty.
Pierwsze otwarcie dnia w aplikacji po włączeniu funkcji raportowania Comarch Retail POS jest równoznaczne z otwarciem pierwszego raportu dziennego, miesięcznego oraz rocznego. Ponadto wartość raportu Continuous Grand Total jest ustawiona na zero.

Uwaga
W przypadku uruchomienia funkcjonalności raportowania nie ma możliwości wyłączenia automatycznego zamykania dnia.

W celu otworzenia listy raportów należy wybrać domyślnie ukryty kafel [Dane audytowe], a następnie [Grand Totals].

Kafel [Dane audytowe]
Kafel [Dane audytowe]
Kafel [Grand Totals]
Kafel [Grand Totals]
Na liście raportów Grand Totals prezentowane są informacje dotyczące wszystkich raportów za wyjątkiem Continuous Grand Total:

 • Numer raportu
 • Stan raportu
 • Typ
 • Wartość brutto raportu
 • Suma ciągła dla raportu
 • Data zamknięcia
Lista raportów Grand Totals
Lista raportów Grand Totals

Na liście dostępne są filtry:

 • Typ – z opcjami Dzienny, Miesięczny, Roczny oraz Dokument (domyślnie ukryty)
 • Data
 • Stan – z opcjami Otwarty oraz Zamknięty
Podgląd raportu GTT dla paragonu
Podgląd raportu GTT dla paragonu

Na podglądzie raportu prezentowane są:

 • Numer raportu
 • Data i godzina otwarcia
 • Data i godzina zamknięcia
 • Zamknięty przez
 • Stan początkowy sumy ciągłej
 • Wartość brutto w podziale na stawki VAT
 • Suma brutto
 • Stan końcowy sumy ciągłej
 • Podpis elektroniczny – przycisk umożliwiający podgląd podpisu w osobnym oknie
 • Poprzedni podpis elektroniczny

Na podglądzie zamkniętego raportu widoczny jest również przycisk [Weryfikacja podpisu].

Uwaga
Weryfikacja podpisów dla raportów GTT jest możliwa tylko w aplikacji. Pozostałe raporty można również zweryfikować w systemie ERP.

W momencie zamknięcia raportu okresowego Grand Totals generowany jest plik XML archiwizujący dany okres. Dzięki temu:

 • w przypadku audytu jest możliwość weryfikacji zgodności raportu zarchiwizowanego z raportem w aplikacji
 • w przypadku potrzeby corocznego zarchiwizowania raportów na inny nośnik danych, wystarczy odnaleźć oraz przekopiować pliki za dany okres czasu
 • w przypadku braku danych w bazie aplikacji (np. w wyniku awarii bazy danych), nadal pozostają informacje o raportach okresowych w postaci zarchiwizowanych plików
Uwaga
Podgląd archiwum jest możliwy w systemie ERP.

Czy ten artykuł był pomocny?