Widoczność przycisków lub kafli

image_print

W aplikacji niektóre kafle lub przyciski są domyślnie ukryte. Operator posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość zarządzania widocznością tych elementów.
Przykładowo kafel [Kontynuuj dokument] dostępny w głównym menu jest domyślnie ukryty. Jego widoczność można zmienić. Aby wyświetlić kafel dla wskazanego motywu przechodząc do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami] i wybierając widok Menu główne.

Okno modyfikacji widoku Menu główne
Okno modyfikacji widoku Menu główne

Następnie należy rozwinąć Elementy.

Zakładka Elementy
Zakładka Elementy

Otworzyć listę Kontener i wyszukać lub zaznaczyć w obszarze roboczym odpowiedni kontener zawierający kafle.

Kontener zawierający kafle dla głównego menu
Kontener zawierający kafle dla głównego menu

Poniżej wybranego kontenera wyświetlone są ukryte kafle.

Ukryte kafle dla widoku Menu główne
Ukryte kafle dla widoku Menu główne

Po wyszukaniu przycisku [Kontynuuj dokument] (UnconfirmedDocuments) należy go przeciągnąć w obszar roboczy.

Uwidocznienie kafla Kontynuuj dokument w Menu głównym
Uwidocznienie kafla Kontynuuj dokument w Menu głównym

Ukrywanie kafli polega na przeciąganiu ich z obszaru roboczego do kontenera znajdującego się po prawej stronie okna.
Po zapisaniu zmian dla aktualnie używanego lub nowo utworzonego motywu kafel [Kontynuuj dokument] jest widoczny w menu głównym.

Kafel [Kontynuuj dokument] w głównym menu
Kafel [Kontynuuj dokument] w głównym menu
Uwaga
Zmiana widoczności przycisków działa analogicznie jak w przypadku kafli.

Czy ten artykuł był pomocny?