Podgląd karty artykułu (Enterprise, Altum)

Okno podglądu karty artykułu prezentuje:

 • nazwę artykułu
 • kod EAN
 • miniaturę zdjęcia
 • opis
 • dostępną ilość
 • rezerwacje
 • zakładkę Właściwości
 • zakładkę Grupy
 • zakładkę Cenniki – niewidoczną dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • zakładkę Elementy kompletu – widoczna tylko dla artykułów typu Komplet
Podgląd karty artykułu
Podgląd karty artykułu

Z poziomu podglądu można:

 • wyświetlić zdjęcia danego artykułu przy pomocy przycisku [Zdjęcia]
 • sprawdzić dostępność zasobów artykułu w innych magazynach przy pomocy przycisku [Zasoby]

Właściwości

Zakładka Właściwości
Zakładka Właściwości

Zakładka Właściwości prezentuje:

 • stawkę VAT – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
 • wartości cech danego artykułu – brak informacji dla artykułu typu Komplet
 • wartości atrybutów danego artykułu
 • informację czy dany artykuł podlega odwrotnemu obciążeniu – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument

Cenniki

Zakładka Cenniki
Zakładka Cenniki

Zakładka Cennik prezentuje kolumny:

 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Jednostka
 • Obowiązuje od (domyślnie ukryta)
 • Obowiązuje do (domyślnie ukryta)
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta
Uwaga
Definiowanie daty obowiązywania ceny oraz cennika odbywa się po stronie systemu ERP.
Uwaga
Funkcjonalność definiowania wielu cen z różnymi okresami obowiązywania w ramach tego samego cennika nie jest dostępna w Comarch ERP Altum.

Artykuł może mieć wiele zdefiniowanych cen, z różnymi okresami obowiązywania w ramach danego cennika. W związku z tym data:

 • Obowiązuje od – odpowiada dacie początkowej cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje od – odpowiada dacie początkowej elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data początkowa elementu cennika jest późniejsza lub taka sama jak data początkowa cennika.
 • Obowiązuje do – jest równoważna z datą końcową cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje do – jest równoważna z datą końcową elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data końcowa elementu cennika jest mniejsza lub równa dacie końcowej cennika.
Uwaga
Końcowa data cennika oraz elementu cennika może nie być określona. W takim przypadku na podglądzie karty artykułu wartość pola Obowiązuje do prezentowana jest jako “—“.
Przykład
W systemie ERP został zdefiniowany cennik X, obowiązujący przez cały miesiąc Maj (01.05.2019-31.05.2019). W ramach cennika X, dla artykułu Szary podkoszulek – Męski została zdefiniowana cena 45 PLN, obowiązująca tylko przez pierwszy weekend miesiąca (04.05.2019-05.05.2019). W takiej sytuacji na stanowisku POS, na podglądzie karty artykułu prezentowana jest cena 45 PLN dla cennika X z datami obowiązywania: 04.05.2019-05.05.2019.

Elementy kompletu

Zakładka Elementy kompletu prezentuje informacje dotyczące artykułów wchodzących w skład kompletu:

 • Miniatura zdjęcia
 • Nazwa
 • Typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta
 • Stawka VAT
 • Ilość

Grupy

Zakładka Grupy

Zakładka Grupy prezentuje grupy artykułów, do których należy dany artykuł. Lista grup zawiera następujące informacje:

 • Kategoria
 • Grupa
 • Ścieżka – określa lokalizację grupy artykułów w drzewie kategorii podziału grup artykułów

Czy ten artykuł był pomocny?