TAX FREE(Enterprise, Altum)

Uwaga
Dokument TAX FREE dostępny jest tylko w polskiej wersji bazy danych.

Obsługa dokumentów TAX FREE (TF) pozwala realizować zwrot podatku VAT zapłaconego przez podróżnych spoza Unii Europejskiej bezpośrednio na stanowiskach sprzedaży detalicznej. Dzięki temu kupujący może uniknąć podwójnego opodatkowania: w kraju nabycia oraz w kraju zamieszkania.

Przycisk [TAX FREE]
Przycisk [TAX FREE]
Z poziomu listy dokumentów handlowych operator ma możliwość wygenerowania TAX FREE do paragonu, który:

 • jest zafiskalizowany
 • nie posiada korekt (lub wszystkie korekty zostały anulowane)
 • nie posiada powiązanej faktury sprzedaży
 • nie posiada wygenerowanego dokumentu TAX FREE (lub wygenerowany dokument TAX FREE został anulowany)

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów, nie ma możliwości wygenerowania zbiorczego TAX FREE do kilku paragonów.

Uwaga
Jeżeli dokument PAR został zsynchronizowany do systemu ERP, to nie ma możliwości wygenerowania do niego TAX FREE w trybie offline.
Uwaga
Funkcjonalność generowania dokumentów TF do paragonów zatwierdzonych nie jest dostępna w Comarch ERP Altum.

W systemie ERP można aktywować funkcjonalność generowania dokumentów TF również do paragonów zatwierdzonych. Jeżeli w systemie ERP:

 • została aktywowana funkcjonalność generowania dokumentów TF do paragonów zatwierdzonych
 • nie został zdefiniowany schemat numeracji dla dokumentu typu TF

to na stanowisku POS, podczas próby wygenerowania dokumentu TF do zatwierdzonego paragonu, zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można wystawić Tax Free. Brak definicji dokumentu.”.

Dokument TAX FREE może przyjąć dwa stany:

 • Zatwierdzony
 • Rozliczony – dokument TF z potwierdzonym wywozem
Formularz generowanego TAX FREE
Formularz generowanego TAX FREE

Na formularzu dokumentu TF znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

  1. Na liście pozycji dokumentu prezentowane są kolumny:
   • Nazwa
   • Cena brutto
   • Ilość
   • Wartość VAT
   • Wartość brutto
   • Stawka VAT (domyślnie ukryta)
  2. Na kaflu [Kontrahent] prezentowane są:
   • Nazwa kontrahenta
   • Adres
   • Numer dokumentu tożsamości – wymagane do zatwierdzenia dokumentu TF
   • Kraj z adresu – wymagane do zatwierdzenia dokumentu TF
  3. W podsumowaniu dokumentu podane są:
   • Brutto
   • Netto
   • Kwota do zwrotu
  4. Forma – domyślna forma płatności kontrahenta, możliwa do zmiany na inną dostępną na stanowisku POS. W sytuacji, gdy forma płatności ustawiona dla kontrahenta nie jest dostępna na stanowisku POS, ustawiona zostanie forma płatności typu Kasa przypisana do stanowiska
  5. Data wywozu – data wywozu towaru poza terytorium UE
  6. Daty wpływu
  7. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu
Uwaga
W przypadku generowania dokumentu TAX FREE, wymagane jest uzupełnienie na karcie kontrahenta pola Dokument tożsamości.
Przykład
Do centrum lokalnego podpięte są dwa stanowiska POS: POS1 oraz POS2. Uruchomiona jest usługa synchronizacji danych z systemem ERP.
Na obu stanowiskach widoczny jest dokument PAR/2018/04/POS1. Operator na stanowisku POS1 generuje do dokumentu PAR/2018/04/POS1 dokument TAX FREE. W tym momencie dokument PAR jest blokowany dla reszty stanowisk, czyli operator stanowiska POS2, próbując wygenerować dokument TF lub FS do tego samego dokumentu PAR/2018/04/POS1 otrzyma notyfikację blokującą: „Nie można wygenerować TAX FREE, ponieważ dokument PAR/2018/04/POS1 jest już zablokowany na innym stanowisku.”.
Przycisk [Potwierdź wywóz]
Przycisk [Potwierdź wywóz]
Podstawą do otrzymania zwrotu podatku VAT jest wydany przez sprzedawcę dokument TAX FREE z potwierdzeniem wywozu oraz podpiętym dokumentem PAR. Dla zatwierdzonego dokumentu TF operator ma możliwość potwierdzenia wywozu przy pomocy przycisku [Potwierdź wywóz] z poziomu listy dokumentów handlowych oraz podglądu dokumentu TF. Na dokumencie TF w momencie potwierdzania wywozu towaru określane są:

 • Data wpływu – domyślnie jako data bieżąca, z możliwością ręcznej zmiany
 • Data wywozu – pole wymagane, ponieważ otrzymanie zwrotu podatku jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy wywóz towaru poza terytorium UE będzie miało miejsce nie później niż ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu
Uwaga
Aby użytkownik mógł wygenerować zwrot wynikający z zatwierdzenia wywozu dla dokumentu TF, musi posiadać uprawnienie Zatwierdzenie zwrotu nadawane w systemie ERP.
Uwaga
Potwierdzenie wywozu dla dokumentu TF stworzonego przez innego operatora wymaga uprawnienia Edycja dokumentów innych operatorów nadawanego w systemie ERP.
Przykład
Do centrum lokalnego podpięte są dwa stanowiska POS: POS1 oraz POS2. Uruchomiona jest usługa synchronizacji danych z systemem ERP.
Na obu stanowiskach widoczny jest dokument TF/2018/03/POS1. Operator na stanowisku POS1 potwierdza wywóz dokumentu TF/2018/03/POS1. W tym momencie dokument TF jest blokowany dla reszty stanowisk, czyli operator stanowiska POS2, próbując potwierdzić wywóz dokumentu TF/2018/03/POS1 otrzyma notyfikację: „Nie można potwierdzić wywozu, ponieważ dokument TF/2018/03/POS1 jest już zablokowany na innym stanowisku.”.

Do paragonu powiązanego z TAX FREE nie można wygenerować:

 • Faktury sprzedaży
 • Korekty (również wymiany)

Czy ten artykuł był pomocny?