Zarządzanie globalnymi elementami

Po przejściu do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Globalne elementy] użytkownik może modyfikować wygląd standardowych elementów aplikacji takich jak:

 • Podstawowe przyciski
 • Kafle
 • Pola typu radio button – pozwalające na wskazanie jednej z kilku dostępnych wartości poprzez wybór jednego z przycisków z grupy, np. wybór przyczyny korekty
 • Pola typu tooltip – wyświetlające dodatkowy opis po wskazaniu pola kursorem myszy, np. wyświetlenie treści zgody po wskazaniu jej tytułu
Widok Globalne elementy
Widok Globalne elementy

Interfejs aplikacji jest skalowalny, aby odpowiednio dostosowywać się do urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu. Wielkość elementów nie jest definiowana w pikselach, lecz proporcjonalnie do wielkości całego okna. Z tego względu, aby skalowalność elementów m.in. ikon była odpowiednia, zaleca się stosowanie grafiki w formacie wektorowym (SVG). Interfejs obsługuje również pliki graficzne w formacje PNG oraz JPEG.

Uwaga
Globalne zmiany elementów (z poziomu Globalne elementy) nie modyfikują/nadpisują lokalnych ustawień wprowadzonych dla poszczególnych widoków (z poziomu
Zarządzanie widokami).
Właściwości dla przycisku Zatwierdź
Właściwości dla przycisku Zatwierdź

Dla wskazanego obiektu możliwa jest zmiana jego właściwości:

 • Ikona – ustawienia pliku ikony oraz właściwości ikony na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Ogólne – ustawienia koloru tekstu, wielkości, orientacji, stylu czcionki, koloru tła i ogólnych ustawień elementu
 • Skrót klawiszowy – określenie skrótu klawiaturowego oraz jego prezentacji na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip, radio button oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Zawartość – ustawienia nazwy/napisu widniejącego na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Magazyn – ustawienia wielkości czcionki kodu oraz nazwy magazynu. Dostępne tylko dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Zasoby – ustawienia wielkości czcionki. Dostępne tylko dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Element grida – umożliwia zdefiniowanie położenia elementu w gridzie. Niedostępne dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.

Każdą zmianę we właściwości obiektu można wycofać do ustawień domyślnych. Natomiast przyciskiem [Przywróć domyślne] można przywrócić wartości domyślne dla wszystkich zmodyfikowanych właściwości danego obiektu.

Przywrócenie ustawień domyślnych dla właściwości elementów globalnych
Przywrócenie ustawień domyślnych dla właściwości elementów globalnych
Przykład
Użytkownik w celu zwiększenia ergonomii swojej pracy planuje dodać skrót klawiszowy dla przycisku [Odśwież].
Z poziomu [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Globalne elementy] należy zaznaczyć przycisk [Odśwież].

Przycisk [Odśwież] w oknie Globalne elementy
Przycisk [Odśwież] w oknie Globalne elementy
Następnie w bocznym panelu rozwinąć właściwość Skrót klawiszowy oraz zaznaczyć kursorem myszy pole Skrót klawiszowy.

Właściwość Skrót klawiszowy dla przycisku [Odśwież]
Właściwość Skrót klawiszowy dla przycisku [Odśwież]
Na koniec należy wybrać na klawiaturze przycisk F5 i zapisać zmiany dla wybranego lub nowego motywu.
W efekcie na każdej liście użytkownik może ją odświeżyć używając przycisku F5 na klawiaturze.

 

Czy ten artykuł był pomocny?