Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Comarch Retail POS należy we wstępnej konfiguracji:

  1. Uzupełnić
   • Kod stanowiska POS – kod stanowiska POS zdefiniowany podczas dodawania nowego stanowiska z poziomu systemu ERP.
   • Adres i port usługi danych POS – dane dotyczące komputera oraz portu, na którym działa usługa synchronizacji danych (między aplikacją Comarch Retail POS, a systemem ERP).
Konfiguracja wstepna podczas pierwszego uruchomienia aplikacji
Konfiguracja wstępna podczas pierwszego uruchomienia aplikacji
  1. Wybrać język interfejsu stanowiska: polski, angielski (US), niemiecki, francuski, hiszpański, włoski.
  2. Po naciśnięciu przycisku [Konfiguracja bazy danych] zweryfikować i uzupełnić dane dostępowe do bazy stanowiska POS.
Konfiguracja bazy danych podczas pierwszego uruchomienia aplikacji
Konfiguracja bazy danych podczas pierwszego uruchomienia aplikacji
 1. Po zatwierdzeniu okien Konfiguracja bazy danych oraz Konfiguracja wstępna zostaje zainicjonowany proces synchronizacji danych pomiędzy systemem ERP, a aplikacją Comarch Retail POS. Wymiana danych nastąpi, jeżeli usługa synchronizacji danych działa poprawnie.
Uwaga
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Comarch Retail POS usługa musi być włączona. Konfiguracja usługi synchronizacji danych z systemem ERP odbywa się po stronie systemu ERP. Przed zatwierdzeniem Konfiguracji wstępnej naciskając przycisk [Sprawdź połączenie] można zweryfikować połączenie usługi synchronizacji danych.

W przypadku braku połączenia lub nieprawidłowej konfiguracji usługi synchronizacji zostanie wyświetlony komunikat:

Brak polaczenia z serwisem danych podczas pierwszej synchronizacji
Brak polaczenia z serwisem danych podczas pierwszej synchronizacji

Pierwsze uruchomienie

Szczegółowe informacje o zdarzeniach występujących na stanowisku POS rejestrowane są w logach. Domyślna ścieżka logów dla stanowiska POS to: C:\Retail\POS2\Logs

Czy ten artykuł był pomocny?