Zmiana hasła

W celu zmiany hasła należy wybrać ikonę , a następnie opcję Zmień hasło.

Opcja zmiany hasła

W oknie Zmień hasło należy uzupełnić następujące pola:

  • Dotychczasowe hasło
  • Nowe hasło
  • Powtórz nowe hasło
Okno Zmień hasło

Wprowadzane wartości weryfikowane są zgodnie ze zdefiniowaną w systemie ERP polityką haseł np. wymagalność użycia znaku szczególnego lub co najmniej jednej dużej litery.
Wybranie przycisku [Zamknij] w oknie Zmień hasło powoduje powrót do wcześniej otwartego widoku.

Wymuszenie zmiany hasła

Z poziomu systemu ERP można określić okres obowiązywania hasła dla operatora logującego się na stanowisku POS. Przy każdym logowaniu do aplikacji pojawia się notyfikacja za ile dni wygasa hasło użytkownika. Po upływie tego terminu zalogowanie do aplikacji będzie możliwe dopiero po zmianie hasła.

Okno zmiany hasła w przypadku jego wygaśnięcia

W oknie Zmień hasło należy uzupełnić:

  • Dotychczasowe hasło
  • Nowe hasło
  • Powtórz nowe hasło

Wprowadzane wartości weryfikowane są zgodnie ze zdefiniowaną w systemie ERP polityką haseł np. wymagalność użycia znaku szczególnego lub co najmniej jednej dużej litery.

Jeżeli nowe hasło zostało prawidłowo ustawione, pojawi się komunikat: „Twoje hasło zostało pomyślnie zmienione”.

Czy ten artykuł był pomocny?