Przyjęcie dostawy artykułów z kodem EAN-128 (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise

Zmiany zostały dodane ze względu na wprowadzenie obsługi kodów EAN-128. W przypadku dostawy, w której część artykułów jest oznaczona kodem EAN-128, a część przyjmowana jest jako pojedyncze produkty z kodem EAN-13, przy skanowaniu EAN-128 odczytane zostaną dodatkowe informacje o numerze partii i dacie ważności. System identyfikuje istniejącą partię lub tworzy nową, jeżeli nie jest jeszcze dostępna w sklepie. Dla towarów oznaczonych tylko z kodem kreskowym EAN-13 użytkownik ma możliwość ręcznego ustawienia tych wartości lub wprowadzenia artykułu zgodnie z metodą FEFO. Przyjmowane są również artykuły, które posiadają informację o swojej wadze zapisane w kodzie:

 • EAN-128
 • wagowym EAN-13

Dodatkowo wszystkie rozbieżności musza być zgłaszane w związku z dostawą:

 • ilość przedmiotów jest inna niż oczekiwana
 • niektóre artykuły są wybrakowane – należy je odrzucić

Obsługa metody FEFO została wprowadzona ze względu na konieczność posiadania w punkcie sprzedaży szczegółowych informacji o ilościach poszczególnych partii towaru w magazynie. Ta funkcjonalność jest szczególnie ważna w przypadku sklepów spożywczych, które sprzedają artykuły objęte datą ważności. Metoda FEFO pozwala aktualizować artykuły z najkrótszą datą ważności.

Przykład
W sklepie spożywczym sprzedawane są artykuły mrożone. Każde opakowanie posiada ten sam kod EAN-13. Podczas skanowania towaru w systemie nie ma informacji o dacie przydatności towaru, która nie wpływa na cenę, jednak w przypadku procesów back office, informacja o dacie przydatności jest bardzo istotna. Sklep musi wiedzieć, czy są jakieś produkty „po terminie”, które należy utylizować lub produkty z krótką datą ważności, aby na przykład przenieść je z magazynu do sklepu. W tym celu wprowadzono możliwość przechowywania informacji o:

 • ilości poszczególnych partii towaru
 • całkowitej ilości towaru

Na stanowisku POS wprowadzono następujące zmiany w procesie przyjęcia:

 • możliwość podania powodu odrzucenia artykułu – zdefiniowana w systemie ERP rozbieżność pomiędzy artykułem oczekiwanym a dostarczonym
 • dodanie odpowiedniej ilości artykułu na protokół przyjęcia w momencie skanowania kodu EAN-13 i EAN-128
 • możliwość przyjęcia artykułu z określoną datą ważności, jeżeli jest podana na dokumencie MM-
 • dodanie informacji o ilości rolek/palet/kartonów na dokumencie MM-
 • możliwość zapisania informacji o temperaturze na dokumencie MM+ przypadku artykułów mrożonych

W momencie przyjęcia artykułów zgodnie z metodą FEFO możliwe są dwie sytuacje:

 • w bazie nie istnieje partia skanowanego artykułu
 • w bazie istnieje partia skanowanego artykułu

 

Brak partii wprowadzanego artykułu w bazie

W przypadku skanowania artykułu z partią, która nie istnieje w bazie, użytkownik może:

 • ręcznie wskazać partię, która ma zostać wprowadzona tzn. zdefiniować datę ważności i numer partii
 • nie wskazywać konkretnej partii i w momencie zatwierdzania przyjęcia, wtedy system automatycznie przypisze wskazaną ilość do partii z najdłuższą datą ważności

Partia wprowadzanego artykułu znajduje się w bazie

Jeżeli skanowany jest artykuł, którego partia już istnieje w bazie, to ilość tego artykułu zostanie zaktualizowana.

Zmiany na liście artykułów

W systemie ERP dodane zostały parametry, z których jeden decyduje o sposobie prezentacji towarów, tj. czy artykuły mają być wyświetlane ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi partii.

Drugi parametr dotyczy podglądu artykułu, a jego aktywacja powoduje dodanie przycisku [Szczegóły partii] na zakładce Zasoby.

 

 

Przycisk [Szczegóły partii] na podglądzie artykułu
Po wybraniu przycisku [Szczegóły partii] pojawia się okno ze szczegółowym podziałem na wszystkie partie artykułu. W oknie znajdują się kolumny:

 • Szczegóły partii
 • Magazyn
 • Ilość
 • Rezerwacje
 • Braki
 • Dostępna ilość

Dostępny jest parametr umożliwiający wyświetlanie partii z ilością równą 0.

Parametr [Pokazuj również partie z ilością równą zero] w oknie szczegółów partii

 

Czy ten artykuł był pomocny?