Przyjęcie dostawy

W zależności od tego, czy w systemie ERP włączona została obsługa listów przewozowych, pod kaflem [Back office] → [Przyjęcie dostawy] dostępna jest lista przesunięć międzymagazynowych.

Kafel [Przyjęcie dostawy]
W oknie Przyjęcie dostawy domyślnie prezentowana jest lista dokumentów MM- gotowych do przyjęcia, wysłanych z magazynu zewnętrznego niedostępnego na danym stanowisku POS.

Okno Przyjęcie dostawy

Z poziomu listy przyjęć dostawy można:

  • wyświetlić do podglądu dokument MM- przy pomocy przycisku [Podgląd]
  • przyjąć dostawę przy pomocy przycisku [Przyjmij]
  • przejść do listy niezatwierdzonych dokumentów przy pomocy przycisku [P]
Okno przyjęcia dokumentu MM-
Okno przyjmowania paczki

W systemie ERP dostępny jest parametr, który umożliwia automatyczne generowanie dokumentów PW/RW w przypadku rozbieżności od razu po zatwierdzeniu przyjęcia dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?