Edycja oferty sprzedaży

Z listy zamówień i ofert sprzedaży, po wybraniu przycisku [Zmień stan] dla zaznaczonej oferty sprzedaży użytkownik ma możliwość:

  • przy pomocy przycisku [Przyjmij] przyjąć ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie Zatwierdzony, do której nie został wygenerowany dokument. Po przyjęciu oferty lub wygenerowaniu do niej zamówienia sprzedaży zostaje zmieniony jej stan na Przyjęty. Zamówienie sprzedaży można wygenerować także w oknie podglądu dokumentu OS. Ofertę taką można odrzucić, nie można jej natomiast anulować.
  • przy pomocy przycisku [Odrzuć] odrzucić ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie Zatwierdzony lub Przyjęty, do której nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany. Odrzucić ofertę sprzedaży można także w oknie podglądu dokumentu OS. Odrzucenie oferty wymaga określenia powodu.
Okno wyboru przyczyny odrzucenia oferty sprzedaży
Okno wyboru przyczyny odrzucenia oferty sprzedaży
Uwaga
Powody odrzucenia oferty sprzedaży definiowane są po stronie systemu ERP.
  • przy pomocy przycisku [Anuluj] anulować ofertę znajdującą się w stanie Zatwierdzony i nieposiadającą powiązanych zamówień
Przycisk [Zmień stan]
Przycisk [Zmień stan]
Uwaga
Modyfikacja stanu oferty wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.
Przykład
W sklepie meblowym klient zainteresowany jest kupnem całego zestawu mebli kuchennych. Po krótkich negocjacjach ze sprzedawcą klientowi zostaje zaoferowany rabat 15% na całość zakupu. Klient chciałby jednak przemyśleć ewentualny zakup ze swoją rodziną i podjąć ostateczną decyzję do 7 dni. W związku z tym operator na stanowisku POS wybiera na liście zamówień i ofert sprzedaży przycisk [Dodaj] -> [Oferta]. Następnie dodaje artykuły oraz przy pomocy przycisku [Rabat nagłówka] udziela 15% rabatu. Po wybraniu kontrahenta ustala datę ważności oferty na 23.04 (czyli do 7 dni). Zatwierdzony dokument drukuje i przekazuje klientowi.
Po 3 dniach klient przychodzi ponownie, zdecydowany na zakup artykułów w ramach okazanej oferty sprzedaży. Operator wyszukuje na liście zamówień i ofert sprzedaży dokument i wybiera przycisk [Podgląd]. Następnie wybiera [Przyjmij i generuj ZS]. Na generowanym zamówieniu sprzedawca może wprowadzić szczegóły transakcji, między innymi datę realizacji.
Po zatwierdzeniu dokumentu ZS oferta sprzedaży przyjmie stan Przyjęty.

Z poziomu podglądu dokumentu OS możliwe jest również przyjęcie oferty oraz wygenerowanie do niej ZS przy pomocy przycisku [Przyjmij i generuj ZS].

Przycisk [Przyjmij i generuj ZS]
Przycisk [Przyjmij i generuj ZS]

Czy ten artykuł był pomocny?