Generowanie dokumentów

W celu wygenerowania do oferty sprzedaży zamówienia, należy wskazać ją na liście zamówień i ofert sprzedaży oraz wybrać przycisk [Generuj zamówienie].

Uwaga
Na stanowisku POS możliwe jest wystawianie z jednej oferty wielu zamówień sprzedaży.
Przycisk [Generuj zamówienie]
Przycisk [Generuj zamówienie]
Wygenerowanie zamówienia do oferty:

 • powoduje zmianę jej stanu na Przyjęty. Anulowanie takiego ZS nie powoduje zmiany stanu OS.
 • wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień, które są nadawane w systemie ERP

Nie ma możliwości wygenerowania ZS do:

 • odrzuconej oferty
 • anulowanej oferty
 • oferty, której termin ważności upłynął
Uwaga
Nie ma możliwości generowania jednego zamówienia do kilku ofert.
Dokument zamówienia sprzedaży generowany z oferty
Dokument zamówienia sprzedaży generowany z oferty

Na generowanym zamówieniu sprzedaży kopiowane są:

 • pozycje wraz z ilościami, cenami oraz jednostkami
 • rabaty lub promocje pakietowe
 • dane kontrahenta
 • forma i termin płatności
 • data realizacji
 • atrybuty (pod warunkiem przypisania tego samego atrybutu do obiektu ZS oraz OS w systemie ERP). Wartości atrybutów przeniesionych z OS nie można modyfikować, można natomiast dodawać nowe.
 • kierunek VAT

Na generowanym dokumencie ZS:

 • możliwa jest modyfikacja pozycji (między innymi: zmiana ilości albo daty realizacji, dodawanie lub usuwanie pozycji)
 • nie ma możliwości jego zaparkowania

Obsługa ofert sprzedaży wystawionych w systemie ERP możliwa jest zarówno w samym systemie ERP, jak i na stanowisku POS. Podobnie z ofertami wystawionymi na stanowisku POS, można je przyjmować, odrzucać oraz generować do nich ZS, zarówno na stanowisku POS jak i w systemie ERP. Nie ma możliwości pobierania ofert wystawionych w innym centrum. Z systemu ERP do stanowiska POS są wysyłane wszystkie zatwierdzone dokumenty OS wystawione w centrum, do którego należy dane stanowisko POS.

Przykład
Do sklepu XYZ przychodzi klient zdecydowany na zakup artykułów w ramach okazanej wcześniej oferty sprzedaży. Operator wyszukuje dany dokument na liście zamówień i ofert sprzedaży oraz wybiera przycisk [Podgląd]. Następnie wybiera [Przyjmij i generuj ZS]. Na generowanym zamówieniu sprzedawca może wprowadzić szczegóły transakcji, między innymi datę realizacji.
Po zatwierdzeniu dokumentu ZS oferta sprzedaży zmieni stan na Przyjęty.

Czy ten artykuł był pomocny?