Logowanie do aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji Comarch Retail POS pojawi się okno logowania, w którym należy uzupełnić:

  • Login – nazwa operatora, którą można wpisać lub wybrać z listy rozwijanej. Lista zawiera operatorów zewnętrznych oraz uniwersalnych przypisanych do danego stanowiska POS.
  • Hasło – hasło powiązane z kontem operatora
Uwaga
Dodanie operatora oraz nadanie mu hasła zewnętrznego odbywa się po stronie systemu ERP.
Okno logowania

Przed zalogowaniem do aplikacji można zmienić język interfejsu na jeden z dostępnych: polski, angielski (US), niemiecki, francuski, hiszpański, włoski.

Uwaga
Przy uruchomieniu aplikacji Comarch Retail POS następuje weryfikacja zgodności wersji aplikacji z usługą synchronizacji danych. W przypadku wystąpienia rozbieżności wersji pojawi się stosowny komunikat: „Brak zgodności wersji Comarch Retail POS z wersją usługi danych. Niektóre funkcje aplikacji będą niedostępne.”

Czy ten artykuł był pomocny?