Rozszerzenie polityki konfiguracji haseł (Enterprise)

Rozszerzenie polityki konfiguracji haseł (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność dostępna we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

Comarch Retail POS we współpracy z Comarch ERP Enterprise umożliwia obsługę rozszerzonej polityki haseł. Możliwe jest określenie dozwolonej liczby prób logowania oraz zablokowanie stanowiska POS w przypadku przekroczenia takiej liczby, do momentu odblokowania stanowiska przez menadżera (uprawnionego użytkownika). Nowe funkcje konfiguracyjne związane z polityką haseł mają na celu minimalizację ryzyka zalogowania się do systemu osoby nieuprawnionej.

Uwaga
Uprawniony użytkownik powinien posiadać uprawnienie Odblokowania konta użytkownika po nieudanych próbach aktywowane w systemie ERP.

Liczba dozwolonych prób

W systemie ERP dostępny jest parametr, określający możliwą liczbę nieudanych prób logowania lub zmiany hasła, po której aplikacja zostanie zablokowana.

Na podstawie ustalonej liczby możliwych nieudanych prób logowania, system kontroluję liczbę wpisanych błędnych haseł w kontekście danego użytkownika, na poziomie okna:

  • logowania
  • blokady ekranu
  • autoryzacji
  • zmiany hasła

Okno zmiany hasła

Po błędnym wprowadzeniu hasła wyświetlony zostaje komunikat: Podane hasło jest nieprawidłowe. Pozostało prób: x (x to liczba zdefiniowanych możliwych prób minus liczba już wykonanych nieudanych prób).

Uwaga
Liczba kolejnych nieudanych prób podania prawidłowego hasła jest resetowana za każdym razem, gdy użytkownik poda prawidłowe dane autoryzacyjne.

Jeśli liczba prób wprowadzenia prawidłowego hasła zostaje przekroczona, aplikacja jest blokowana i wyświetlane jest okno blokady, które wymaga odblokowania przez upoważnioną osobę.

Okno blokady

Ponowne błędne podanie danych logowania w tym ekranie spowoduje czasowe zablokowanie możliwości ponowienia próby przez 2 minuty (licznik na ekranie będzie odmierzał pozostający czas trwania blokady).

Czy ten artykuł był pomocny?