Integracja z Comarch ERP Optima

Aby móc korzystać z wydruków sPrint w Comarch ERP Optima należy zaktualizować aplikacje Comarch ERP Optima do wersji 2022.2 lub nowszej oraz zainstalować aplikację Comarch sPrint. Od wersji Comarch ERP Optima 2023.2 aplikacja Comarch sPrint będzie dostępna w wersji komercyjnej i będzie instalowana automatycznie przy aktualizacji Comrach ERP Optima. W przypadku Optimy ASP aplikacja Comarch sPrint nie wymaga instalacji, jest ona już wbudowana w najnowszą wersję (od Comarch ERP Optima 2023.2).

W programie Comarch ERP Optima należy przejść do dokumentu, do którego ma zostać podpięty szablon wydruku. W tym przypadku będzie to rezerwacja odbiorcy.

Na górnej belce Rezerwacja odbiorcy należy wybrać opcję Podgląd wydruku, następnie Konfiguracja wydruków. Okno można również otworzyć za pomocą kombinacji przycisków Ctrl+F2.

W otwartym oknie Konfiguracja wydruków w ścieżce Procedury > Formularz rezerwacji odbiorcy > Ogólne należy dodać nowy zestaw wydruków za pomocą zielonego przycisku + po prawej stronie okna.

W oknie Dodaj zestaw wydruków trzeba koniecznie uzupełnić nazwę, pozostałe pola są nieobowiązkowe. Następnie należy zapisać zmiany za pomocą przycisku dyskietki.

Po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy na dodany zestaw należy wybrać opcję Dodaj wydruk do tego zestawu.

W oknie Dodaj wydruk na zakładce Ogólne należy wprowadzić nazwę wydruku oraz zaznaczyć opcje sPrint(BETA).

W oknie Dodaj wydruk na zakładce Definicja należy zaimportować definicję z pliku za pomocą przycisku drugiej dyskietki od lewej w dolnej części okna.

W definicji przykładowego wydruku wykorzystywane są procedury więc należy zaznaczyć check Ignoruj filtr aplikacji oraz check Ignoruj sortowanie aplikacji.

Zostanie otwarte okno systemowe otwierania pliku, w którym należy odnaleźć plik wcześniej przygotowanej definicji w Comarch sPrint z rozszerzeniem .sp, a następnie potwierdzić import za pomocą przycisku Otwórz.

Kolejnym krokiem jest zaimportowanie parametrów jeśli zostały zdefiniowane w wydruku. Należy przejść do zakładki Inne. W oknie Parametry należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Importuj brakujące deklaracje parametrów z definicji. W oknie Parametry pojawią się wszystkie parametry, które zostały zdefiniowane na szablonie.

Następnie zapisujemy dodany wydruk za pomocą ikony dyskietki w prawej części okna. Podpięty wydruk pojawi się na liście w oknie Konfiguracja wydruków.

Aby wyświetlić podgląd wydruku w Comarch sPrint należy przejść do okna Rezerwacja odbiorcy, a następnie wybrać z belki Rezerwacja odbiorcy opcję Podgląd wydruku > Rezerwacja (U) > RezerwacjaOdbiorcy.

Po wybraniu powyższej opcji pojawi się okno Ustalenie wartości parametrów wydruku. Można ukryć to okno podczas definiowania wydruku.

Po wprowadzeniu wartości parametrów należy je zatwierdzić przyciskiem Tick. Pojawi się pogląd wydruku w aplikacji ustawionej do obsługi plików PDF.

Opis przycisków w dolnej części okna podglądu wydruku znajduje się tutaj. Aby wyjść z podglądu wydruku i przejść ponownie do aplikacji Comarch ERP Optima należy zamknąć okno za pomocą znaku X w górnym prawym rogu okna.

Użytkownik może przejść do trybu edycji z poziomu aplikacji Comarch ERP Optima. W tym celu należy przejść do Konfiguracji wydruków (belka Rezerwacja odbiorcy > Podgląd wydruku > Konfiguracja wydruków).

Następnie należy przejść do Edycji wydruku poprzez dwukrotne kliknięcie na podpiętym wydruku. Na zakładce 2 Definicja należy wybrać opcję Edytuj definicję za pomocą przycisku lupy w dolnej części ekranu.

Po wybraniu powyższej opcji ponownie pojawi się ekran powitalny Comarch sPrint, a następnie okno Edytora szablonu. Dokładny opis opcji dostępnych w Edytorze znajduje się tutaj. Aby wyjść z Edytora i przejść ponownie do aplikacji Comarch ERP Optima bez zapisania zmian należy zamknąć okno za pomocą znaku X w górnym prawym rogu okna.

Dla przykładu dodanym pole tekstowe zawierające napis Test.

Następnie klikamy przycisk Wyślij do Comarch ERP Optima znajdujący się na głównej belce programu po prawej stronie. Okno Edytora zostaje zamknięte. W przypadku kliknięcia znaku X zmiany nie zostaną wysłane do ERP.

W Oknie Edycja wydruku zapisujemy zmiany za pomocą przycisku dyskietki w prawej części okna. Należy przejść do okna Rezerwacja odbiorcy, po wybraniu z belki Rezerwacja odbiorcy opcję Podgląd wydruku > Rezerwacja (U) > RezerwacjaOdbiorcy ponownie otworzy się okno parametrów, a następnie podgląd wydruku z dodanym polem tekstowym.

Czy ten artykuł był pomocny?