Integracja z Comarch ERP XL

Aby móc korzystać z wydruków sPrint w Comarch ERP XL należy zaktualizować aplikacje Comarch ERP XL do wersji 2022.1 lub nowszej. Aplikacja Comarch sPrint zostanie zainstalowana podczas aktualizacji aplikacji Comrach ERP XL.

Od wersji Comarch ERP XL 2023.1 instalowana jest wersja komercyjna Comarch sPrint wraz z aktualizacją ERP.

W programie Comarch ERP XL należy przejść do dokumentu, do którego ma zostać podpięty szablon wydruku. W tym przypadku będzie to Faktura sprzedaży.

Na górnej belce Dokument – Faktura sprzedaży należy wybrać opcję Drukuj, następnie Konfiguracja wydruków.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na katalogu Ogólne należy wybrać opcję Dodaj wydruk.

W oknie Wydruk należy uzupełnić nazwę, która jest polem obowiązkowym. Pozostałe pola są opcjonalne. Wydruk należy zapisać za pomocą ikony dyskietki znajdującej się po prawe stronie okna.

Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dodany wydruk należy wybrać opcję Dodaj format.

W oknie Format wydruku należy uzupełnić nazwę formatu, która jest polem obowiązkowym i zmienić typ na sPrint. Użytkownik ma możliwość zmiany innych opcji dotyczących drukowania.

W oknie Format wydruku na zakładce Definicja należy zaimportować definicję z pliku za pomocą przycisku drugiej dyskietki od lewej w dolnej części okna.

Zostanie otwarte okno systemowe otwierania pliku, w którym należy odnaleźć plik wcześniej przygotowanej definicji w Comarch sPrint z rozszerzeniem .sp, a następnie potwierdzić import za pomocą przycisku Otwórz.

W oknie pojawi się odpowiedni komunikat.

Kolejnym krokiem jest zaimportowanie parametrów jeśli zostały zdefiniowane w wydruku. Należy przejść do zakładki Inne. W oknie Parametry należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Importuj brakujące deklaracje parametrów z definicji. W oknie Parametry pojawią się wszystkie parametry, które zostały zdefiniowane na szablonie. Ten przykładowy szablon nie ma zdefiniowanych parametrów. W takim przypadku należy pominąć ten krok.

Następnie zapisujemy dodany wydruk za pomocą ikony dyskietki w prawej części okna.

Podpięty wydruk pojawi się na liście w oknie Konfiguracja wydruków.

Aby wyświetlić podgląd wydruku w Comarch sPrint należy przejść do okna Faktura Sprzedaży, a następnie wybrać z belki Dokument – Faktura Sprzedaży opcję Drukuj > Faktura VAT > nazwa stworzonego zestawu > Podgląd na ekran.

Po wybraniu powyższej opcji pojawi się okno Ustalenie wartości parametrów wydruku jeśli szablon miał zdefiniowane parametry. Można ukryć to okno podczas definiowania wydruku. W prezentowanym przypadku szablon nie zawiera zdefiniowanych parametrów.

Po wprowadzeniu wartości parametrów należy je zatwierdzić przyciskiem Tick. Pojawi się ekran Comarch sPrint, a następnie pogląd wydruku w aplikacji Comarch sPrint.

Użytkownik może przejść do trybu edycji z poziomu Comarch ERP XL. W tym celu należy przejść do Konfiguracji wydruków (belka Dokument – Faktura Sprzedaży > Drukuj > Konfiguracja wydruków).

Następnie należy przejść do Edycji formatu poprzez dwukrotne kliknięcie na podpiętym formacie. Na zakładce 2 Definicja należy wybrać opcję Edytuj definicję za pomocą przycisku lupy w dolnej części ekranu.

Po wybraniu powyższej opcji pojawi się ekran powitalny Comarch sPrint, a następnie okno Edytora szablonu. Dokładny opis opcji dostępnych w Edytorze znajduje się tutaj. Aby wyjść z okno Edytora bez zapisania zmian i przejść ponownie do aplikacji Comarch ERP XL należy zamknąć okno za pomocą znaku X w górnym prawym rogu okna.

Dla przykładu dodanym pole tekstowe zawierające napis Test.

Następnie klikamy przycisk Wyślij do Comarch ERP znajdujący się na głównej belce programu po prawej stronie. Okno Edytora zostaje zamknięte.

 

W Oknie Edycja wydruku zapisujemy zmiany za pomocą przycisku dyskietki w prawej części okna. Należy przejść do okna Faktury, po wybraniu z belki Dokument – Faktura Sprzedaży opcję Drukuj > Faktura VAT > nazwa stworzonego zestawu > Podgląd na ekran ponownie otworzy się podgląd wydruku z dodanym polem tekstowym (podgląd wydruku będzie poprzedzony oknem Ustalenie wartości parametrów wydruku jeśli na szablonie zostały zdefiniowane parametry).

Czy ten artykuł był pomocny?