Obsługa kodów wagowych

W najnowsza wersji Comarch WMS została rozszerzona obsługa kodów wagowych, podczas procesów magazynowych dla towarów o zmiennej wadze. Tym samym, szczególnie w gałęziach przemysłu lekkiego (np. w branży spożywczej), gdzie powszechne stosowane są etykiety z kodami wagowymi, wykorzystanie w magazynach aplikacji Comarch WMS może okazać się niezwykle korzystne. Wykorzystanie kodów EAN towaru pozwala na szybki odczyt danych, skracających czas przyjęć towarów, wydań z magazynu lub przeprowadzenia inwentaryzacji, jak również oszczędza czas Magazyniera. Zastosowanie kodów EAN przez Operatora minimalizuje również ryzyko pomyłki.

altdysmag_rys25

Do tej pory, kody wagowe obsługiwane w Comarch WMS były ograniczone do standardowych kodów w standardzie GS1 Polska: EAN-13 ilościowych z prefixsami 25, 27 oraz 29. Takie ograniczenie powodowało jednak, że tylko część asortymentu mogła być oznaczona takimi kodami – dla reszty towarów brakowało zakresu kodów do oznaczenia.

Od wersji Comarch ERP Altum 2016.1, wykorzystanie kodów wagowych zostało znacznie rozszerzone, poprzez elastyczne oznaczanie kodami wagowymi towarów niestandardowych oraz towarów o zmiennej ilości oraz wykorzystanie różnych prefixów kodów.

Dzięki temu, w aplikacji Comarch WMS Magazynier, operator po zeskanowaniu etykiety z kodem ilościowym, nie musi dodatkowo potwierdzać i skanować kodu towaru czy ilości. Taka pojedyncza operacja skanowania etykiety pozwala na szybką realizacje procesów magazynowych – dla towarów o zmiennej wadze, potwierdzanie towaru oraz ilości jest realizowane automatycznie. Pozwala to również na uniknięcie pomyłek występujących podczas ręcznego uzupełniania ilości przez magazyniera.

Kody wagowe mogą być wykorzystywane we wszystkich procesach realizowanych z poziomu kolektora w Comarch WMS Magazynier:

  • realizacji dyspozycji: wydań, przesunięć, przyjęć oraz inwentaryzacji,
  • wyszukiwania towarów na liście,
  • tworzenia jednostek logistycznych,
  • drukowania etykiet towarów lub pozycji z kodami wagowymi.

Czy ten artykuł był pomocny?