Instalacja AutoUpdate

W celu instalacji aplikacji Comarch WMS Magazynier wymagane jest pobranie pakietu instalacyjnego w wybranym języku, który dostępny jest na Indywidualnych Stronach Partnerów (lub na serwerze FTP).

Pakiet taki zawiera:

 • Aplikację Comarch ERP Auto Update, która instalowana jest na serwerze i umożliwia pobranie oraz instalację wersji Comarch WMS Magazynier

Aby uruchomić aplikację Comarch WMS Magazynier należy najpierw zainstalować następujące komponenty na serwerze:

 • Comarch ERP Auto Update,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy,
 • Comarch ERP Altum 2018.5 lub 2019.0
Uwaga
W celu zainstalowania aplikacji Comarch WMS Magazynier w wersji 2019.5 wymagana jest aplikacja Comarch ERP Auto Update w wersji 2019.0.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać podczas instalacji Comarch WMS Magazynier jest zainstalowanie aplikacji Comarch ERP Auto Update, dzięki której możliwe będzie pobranie (a później aktualizacja) wersji aplikacji Comarch WMS Magazynier. Jeżeli na serwerze jest już zainstalowana aplikacja Comarch ERP Auto Update należy zaktualizować ją do wersji 2019.0. Taka aktualizacja powinna uruchomić się automatycznie po wystartowaniu aplikacji Auto Update. Jeżeli aplikacja Comarch ERP Auto Update nie jest zainstalowana na serwerze należy w pakiecie instalacyjnym odnaleźć folder Comarch WMS i uruchomić plik instalatora UpdateAgent_Setup_X_Y.exe (gdzie X to numer aktualnej wersji instalatora, a Y to wersja językowa instalatora).
Pojawi się okno powitalne Instalatora, w którym klikamy przycisk [Dalej].

rys.1._2.1_inst

W drugim kroku użytkownik musi zaakceptować umowę licencyjną, aby przejść do następnego etapu instalacji.

rys.2

W trzecim kroku określamy, w jakim folderze zostanie zainstalowany program.

rys.3._2.1_inst

W kolejnym oknie naciskamy na przycisk [Zainstaluj], po czym rozpocznie się instalacja aplikacji.

rys.4._2.1_inst

W ostatnim oknie zaznaczamy pole [Uruchom aplikację Auto Update] i klikamy [Zakończ].

rys.5._2.1_inst

Prekonfiguracja Comarch ERP Auto Update

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Comarch ERP Auto Update pojawi się okno wyboru języka. Wskazujemy właściwy, zaznaczamy opcję [Zapamiętaj wybór] i klikamy [Wybierz].
Do wyboru są cztery języki:

 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Francuski

rys.6._2.1_inst

Po wybraniu języka pojawi się okno prekonfiguracji Auto Update. Wpisujemy w nim Id klienta (dostarczone przez dział Zamówień firmy Comarch). Użytkownik zostanie również poproszony o zdefiniowanie, dla jakiej aplikacji ma zostać skonfigurowane pierwsze uruchomienie aplikacji Auto Update. Po wybraniu odpowiedniej aplikacji klikamy [OK]. Zalecany jest wybór aplikacji Comarch WMS, dzięki czemu ten produkt i jego komponenty zostaną dodane do Auto Update. W przypadku pominięcia tego kroku, należy dodać ręcznie odpowiednie komponenty w konfiguracji Auto Update.

rys.7._2.1_inst

Jeżeli Id klienta zostanie poprawnie zweryfikowane, wówczas w oknie głównym Comarch ERP Auto Update, w lewym dolnym rogu pojawi się pomarańczowy trybik. W głównym oknie pojawi się również informacja na temat najnowszych, dostępnych wersji aplikacji: Comarch WMS (jeżeli wybrano tę aplikację w oknie prekonfiguracji) oraz Comarch ERP Menadżer Kluczy, która automatycznie jest dodawana do drzewa produktów przy pierwszym uruchomieniu Comarch ERP Auto Update w wersji 2017.1. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest kliknięcie opcji [Konfiguracja].

Z poziomu Konfiguracji, przed pierwszą instalacją, można zmodyfikować ustawienia aplikacji Comarch ERP Auto Update (jeżeli nie istnieje uzasadniona potrzeba, zaleca się pozostawienie domyślnych wartości):

 • Folder pobierania – katalog, do którego będą ściągane nowe wersje aplikacji, pobrane z serwera Comarch;
 • Główny folder instalacyjny – katalog, do którego będą instalowane nowe wersje aplikacji instalowanych przez Comarch ERP Auto Update;
 • Folder kopii zapasowych – katalog, w którym będą przechowywane kopie zapasowe plików, niezbędnych do przywrócenia poprzedniej wersji w przypadku błędu;
 • Id klienta – id klienta dostarczane przez Comarch;
 • Połącz z agentem nadrzędnym – nazwa hosta i port udostępniony przez agenta nadrzędnego (serwer Comarch). Należy pozostawić domyślne ustawienia (update.comarch.com; port: 8466);
 • Kompresuj archiwum wersji – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że podczas aktualizacji do nowszej wersji, archiwum starszej zostanie skompresowane.
 • Automatycznie wycofaj zmiany w przypadku błędu – Auto Update przywróci (o ile będzie to możliwe) poprzednią wersję aplikacji w momencie, gdy wystąpi problem podczas instalacji nowej. Należy pamiętać o tym, iż przywrócenie starszej wersji aplikacji nie wiąże się z cofnięciem zmian na bazie danych wykonanych przez wersję nowszą.
 • Ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych – funkcjonalność nie jest używana w przypadku aplikacji Comarch WMS.
 • Konfiguracja deinstalacji – w momencie deinstalacji usunięte mogą zostać: pobrane pliki oraz kopie zapasowe konfiguracji.
 • Aktualizuj automatycznie przy starcie programu – zaznaczenie parametru spowoduje automatyczną aktualizację programu przy uruchomieniu, w momencie, gdy nowa wersja będzie dostępna.

W przypadku wykonania prekonfiguracji, po wybraniu opcji [Konfiguracja] pojawi się okno jak poniżej.

rys.9._2.1_inst

W Comarch ERP Auto Update została udostępniona funkcjonalność Profili, która umożliwia wygodniejsze zarządzanie aktualizacjami produktów. Obsługa profili pozwala na instalacje kilku wersji danej aplikacji w połączeniu z różnymi bazami danych, równolegle na jednej maszynie. Każdy profil posiada niezależną konfigurację, bazę plikową, niezależny katalog instalacyjny oraz pozwala na rejestrowanie odrębnych usług w ramach instalowanych komponentów.
Za pomocą Comarch ERP Auto Update użytkownik może przykładowo zainstalować na dwóch profilach różne lub te same wersje aplikacji na bazie produkcyjnej oraz na bazie testowej. Po instalacji, na jednej maszynie można korzystać z obu wersji aplikacji (usługi dla poszczególnych wersji będą działać na różnych portach).

rys.10._2.1_inst

Domyślnie przy instalacji Comarch ERP Auto Update stworzony zostanie profil główny o nazwie mainprofile.

Dodawanie nowego profilu w Comarch ERP Auto Update

Aby wejść w menu Profili należy nacisnąć przycisk [Profile] znajdujący się na wstążce menu głównego aplikacja Comarch ERP Auto Update.

rys.11._2.1_inst

Następnie w oknie Nowy profil, które pojawi się należy uzupełnić wszystkie pola. Czerwony krzyżyk – oznacza, że dane pole jest wymagane:

rys.12._2.1_inst

Konfiguracja:

  • Nazwa profilu – nazwa nowotworzonego profilu zdefiniowana przez użytkownika, jej format jest dowolny,
  • Kod profilu – kod nowotworzonego profilu definiowany przez użytkownika, maksymalnie pięć znaków alfanumerycznych,
  • Id klienta – unikalny numer identyfikujący Klienta dostarczany przez Comarch, na którym będzie uruchamiany nowy profil,
  • Katalog instalacyjny – katalog, w którym zostanie stworzony i zapisany nowy profil, lokalizacja zależy od użytkownika, jednakże należy pamiętać o tym, iż ścieżka musi być unikalna i nie może być już wykorzystana w definicji innego profilu,
  • Domyślny język profilu – język domyślny definiowanego profilu,

Port bazowy – port, po którym usługa nowo-tworzonego profilu będzie się komunikować. Pole port bazowy zostanie odblokowane do edycji dopiero po zaznaczeniu opcji [Połącz z serwerem Comarch].

Uwaga
Jeżeli przy definiowaniu nowego profilu, po wpisaniu portu bazowego w jego polu nadal będzie widoczny czerwony krzyżyk oznacza to, iż dany port jest już zarezerwowany dla innego profilu. Należy wówczas wybrać inny port, po którym usługa będzie się komunikować.
 • Połączenie – wszystkie pola tej sekcji powinny zostać automatycznie wypełnione danymi z konfiguracji Auto Update’a po zaznaczeniu opcji [Połącz z serwerem Comarch]:
 • Adres usługi nadrzędnej – adres usługi serwera Comarch – update.comarch.com
 • Port – port, po którym następuje komunikacja między aplikacją Comarch ERP Auto Update, a serwerem Comarch
Przełączanie między profilami w Comarch ERP Auto Update

W celu przełączenia się między profilami należy zaznaczyć odpowiedni profil i nacisnąć przycisk [Przełącz profil]:

rys.13._2.1_inst

Po naciśnięciu przycisku pojawi się poniższy komunikat:

rys.14._2.1_inst

Po wybraniu opcji [Tak] aplikacja Comarch ERP Auto Update zostanie ponownie uruchomiona przy użyciu nowego profilu.
Po ponownym uruchomieniu aplikacji i wejściu w Konfigurację nowego profilu Auto Update’a użytkownik będzie miał możliwość skonfigurowania i zainstalowania na innych bazach tej samej lub innej wersji aplikacji Comarch WMS (np. w wersji 2019.5).

rys.15._2.1_inst

Usługi oraz pule aplikacji utworzone na profilach dodatkowych

Jeśli w Comarch Auto Update, na profilach dodatkowych będzie instalowana aplikacja tworząca:

 • usługę systemu Windows (np. dla Comarch WMS Magazynier)
 • pulę aplikacji na IIS (np. dla Comarch WMS Zarządzanie)

to profil podczas instalacji doda do usługi/puli swój kod profilu.

rys.16._2.1_inst

rys.17._2.1_inst

Czy ten artykuł był pomocny?