Konfiguracja klienta RDP

Konfiguracja klienta RDP na urządzeniu mobilnym różni się w zależności od dostarczonego przez producenta kolektora oprogramowania. Poniżej przedstawiono konfigurację dwóch najpopularniejszych klientów: Remote Desktop Mobile (dla urządzeń z systemem operacyjnym Windows Mobile) oraz Remote Desktop Connection (dla Windowsa CE).

Konfiguracja klienta Remote Desktop Mobile (Windows CE)

W celu połączenia się kolektorem z Windows CE do serwera terminali należy uruchomić program Remote Desktop Connection. Pojawi się okienko z wyborem komputera, do którego chcemy się zalogować.

rys.1._4.1

Po kliknięciu w przycisk [Options >>] rozwiną się dodatkowe pola. Podajemy kolejno dane logowania operatora do serwera terminali (nazwę serwera, login użytkownika, hasło oraz domenę).

rys.2._4.1

Następnie przechodzimy do zakładki Display. Należy sprawdzić, czy ekran pulpitu zdalnego będzie prezentowany w trybie pełnoekranowym (Full Screen). Następnie ustawiamy paletę barw na High Color (16bit) oraz odznaczamy opcję wyświetlania paska połączenia (Display the connenction bar).

rys.3._4.1

Po zakończonej konfiguracji wracamy na zakładkę General, klikamy w dowolne pole tekstowe i naciskamy [Enter]. Następuje zalogowanie operatora do sesji terminalowej. Aplikację Comarch WMS uruchamiamy ze skrótu znajdującego się na pulpicie. Następnie należy się zalogować do aplikacji. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego uruchomienia aplikacji po zalogowaniu do RDP oraz wyłączanie RDP po zamknięciu z aplikacji. Należy jednak pamiętać, że jeżeli został określony początkowy program do uruchomienia, jest to jedyny program, z którego użytkownik może korzystać w sesji usługi pulpitu zdalnego.

Konfiguracja Remote Desktop Mobile (Windows Mobile)

W celu połączenia się kolektorem z Windows Mobile do serwera terminali należy uruchomić program Remote Desktop Mobile. Pojawi się okno z danymi logowania do sesji terminalowej. Uzupełniamy kolejno nazwę serwera, login użytkownika, hasło oraz domenę.

rys.4._4.1

Po uzupełnieniu parametrów logowania należy kliknąć przycisk Options w prawym, dolnym rogu. W wyświetlanym oknie wybieramy paletę barw, jaką ma obsługiwać klient (High Color 16 bit) oraz zaznaczamy pełnoekranowy tryb pracy, a także opcję dopasowania okna pulpitu zdalnego do wyświetlacza. Po zakończeniu konfiguracji naciskamy przycisk „OK”, a następnie wybieramy Connect.

rys.5._4.1

Następuje zalogowanie operatora do sesji terminalowej. Aplikację Comarch WMS uruchamiamy ze skrótu znajdującego się na pulpicie. Następnie należy wprowadzić login i hasło do aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?