Opis plików konfiguracyjnych (synchronizacji i WMS Magazynier)

1. Opis plików konfiguracyjnych

W niniejszym artykule został przedstawiony opis plików konfiguracyjnych oraz ich składowych.

1.1 Opis pliku konfiguracyjnego usługi synchronizacji

Przy pomocy pliku konfiguracyjnego o nazwie „Synchronization.Service.exe.config” znajdującego się domyślnie w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch WMS\Warehouseman użytkownik jest w stanie zmieniać podstawowe ustawienia aplikacji Comarch WMS Magazynier związane z usługą synchronizacji. Plik wygląda następująco:

<Service>
<serviceEndpoint address="127.0.0.1" port="55532" />
</Service>
<appSettings>
<add key="ErrorTimer" value="60" />
<add key="UpdateNodeParametersTimeout" value="300" />
</appSettings>

Opis:

 • serviceEndpoint address – adres, na którym ma nasłuchiwać usługa,
  • Przykład „127.0.0.1” port=”55532″
 • ErrorTimer – określa, co jaki czas następuje próba synchronizacji wszystkich nieprzesynchronizowanych wiadomości z kolejki,
  • Przykład value=”60″
 • UpdateNodeParametersTimeout – timeout, wykorzystywany do aktualizacji parametrów położeń (po wygenerowaniu struktury magazynu),
  • Przykład value=”300″

Należy zwrócić uwagę by adresy i porty tutaj wprowadzone odpowiadały tym, które znajdują się w tabeli WMS.Configuration na pozycjach: SynchronizationServiceAddress, SynchronizationServicePort. Adresy tutaj wpisane są adresami serwera na, którym jest uruchomiona usługa synchronizacji.

Uwaga
Podczas uruchamiania usługi synchronizacji dodawana jest nowa reguła do zapory systemu Windows. Reguła tworzona jest dla połączeń przychodzących, na porcie określonym w pliku konfiguracyjnym usługi synchronizacji. Wszystkie reguły zapory systemu Windows dodawane przez aplikację znajdują się w grupie Comarch WMS.

1.2 Opis pliku konfiguracyjnego

Przy pomocy pliku konfiguracyjnego o nazwie „Comarch WMS.exe.config” znajdującego się domyślnie w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch WMS\Warehouseman użytkownik jest w stanie zmieniać podstawowe ustawienia aplikacji Comarch WMS Magazynier. Plik wygląda następująco:

<appSettings>
<!-- Presentation mode. Window position and size: x;y;width;height -->
<!---->
<!-- ERP system folder path -->
<add key="ErpPath" value="" />
<!-- SQL server name -->
<add key="Server" value="{1}" />
<!-- Database name -->
<add key="Database" value="{3}" />
<!-- API log path -->
<add key="ErpApiLog" value="Logs\Log.Erp.txt" />
<!--SQL command timeout sets in milliseconds (0 - no limit)-->
<add key="SqlCommandTimeout" value="30" />
<!--Delay between next "Enter" keystroke sets in milliseconds-->
<add key="IntervalBetweenEnters" value="0" />
<!--Launch in debug mode (0 - off, 1-on)-->
<add key="DebugMode" value="0"/>
<!--Auto login using integrated security (cooperation with Comarch ERP Altum) (True - on, False - off)-->
<add key="Autologon" value="False"/>
<!-- License server address -->
<add key="LicenseServer" value="" />
<!-- Key number -->
<add key="LicenseServerNumber" value="" />
<!---->
</appSettings>

Parametry:

 • PresentationMode – położenie oraz rozmiar okna w formacie x;y;szerokość;wysokość
  • Przykład: value=”20;20;480;640″
 • ErpPath – ścieżka do systemu Comarch ERP Altum
  • Przykład: value=”C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Altum\Headquarters”
 • Server – adres serwera SQL
  • Przykład: value=”nazwa_serwera_sql\nazwa_instancji”
 • Database – jest to alias bazy danych, który jest zapisywany w rejestrze przy podłączaniu bazy w aplikacji Menadżer baz
  • Przykład: value=”nazwa_bazy_danych”
 • SqlCommandTimeout – ilość sekund na wykonanie zapytania SQL (0 – brak limitu)
  • Przykład: value=”30″
 • IntervalBetweenEnters – ilość milisekund, podczas których ignorowany będzie kolejny „Enter”
  • Przykład: value=”0″
 • DebugMode – możliwość uruchomienia aplikacji w trybie Debug (0 – wyłączone, 1-włączone). Tryb Debug pozwala logować znacznie więcej informacji na temat działania aplikacji. Przykładowo użytkownik przy włączonym trybie Debug może podejrzeć w logu aplikacji, która procedura została wykonana i z jakimi parametrami została wywołana. Włączenie tego parametru może spowolnić nieznacznie działanie aplikacji.
  • Przykład: value=”0″
 • LicenseServer – adres serwera licencji
  • Przykład: value=”localhost”
 • LicenseServerNumber – numer licencji
  • Przykład: value=”1234567890″
 • Language – język aplikacji („en-gb” – angielski, „fr-fr” – francuski, „de-de” – niemiecki). Domyślnie wpis ten jest za komentowany, co powoduje ustawienie języka w zależności od ustawień regionalnych w systemie.
  • Przykład: value=”en-gb”

Czy ten artykuł był pomocny?