Konfiguracja ustawień operatora

1. Konfiguracja ustawień operatora

Podczas logowania tworzy się plik configuration.xml w folderze AppData\[identyfikator operatora].
Każdy operator może mieć inne ustawienia, ale podczas pierwszego logowania w pliku configuration.xml zapisują się ustawienia z plików domyślnych (zdefiniowanych w pliku configuration.xml w folderze AppData\Default).
Uprawnienia do danych funkcjonalności dla operatora można domyślnie ustawić i modyfikować zmieniając w odpowiednich liniach:
<?xml version=”1.0”?>
<Configuration>
<RealizeWithDefaultOne Editable=”true” Value=”false”/>
<IncrementalRealization Editable=”true” Value=”false”/>
<MenuLevelSize Editable=”true” Value=”0”/>
<ListFontSize Editable=”true” Value=”0”/>
<RememberWarehouse Value=”true”/>

Parametr Editable steruje widocznością i możliwością zmiany ustawień tych funkcjonalności w aplikacji przez operatora w menu Ustawienia. Parametr Value przedstawia domyślne ustawienie tych funkcjonalności:

  • „true” – nadaje prawa do danych funkcjonalności,
  • „false” – blokuje daną funkcjonalność,
  • „0” – domyślne ustawienie wysokości przycisków i czcionki na listach.

Ustawienia:

  • <RealizeWithDefaultOne> – pozwala na zatwierdzanie pozycji z domyślną ilością 1 (funkcjonalność domyślnie wyłączona w aplikacji)
  • <IncrementalRealization> – pozwala na włączenie realizacji ilości przyrostowo (funkcjonalność domyślnie wyłączona w aplikacji)
  • <MenuLevelSize> – pozwala na ustawienie wysokości przycisków w aplikacji (domyślnie ustawiona wartość: 0)
  • <ListFontSize> – pozwala na ustawienie rozmiaru czcionki na listach (domyślnie ustawiona wartość: 0)
  • <RememberWarehouse> – podczas kolejnego logowania operatora ustawia ten magazyn, na którym był ostatnio zalogowany (funkcjonalność domyślnie włączona w aplikacji).

W pliku configuration.xml są zapisywane także zdefiniowane skróty klawiszowe dla przycisków aplikacji:
<Shortcuts>
<Shortcut Type=”ShortcutsPreview” Key=”Ctrl” />
(…)

Operator może także sam zdefiniować własne skróty klawiszowe w aplikacji: na zakładce Skróty w menu Ustawienia (rys. poniżej)

rys.1._5.6_konf rys.2._5.6_konf

Czy ten artykuł był pomocny?