Konfiguracja spedycji [DHL]

1. Konfiguracja połączenia

W celu ustawienia automatycznego tworzenia zleceń kurierskich do kuriera DHL, konieczne jest skonfigurowanie połączenia z tym spedytorem:

 • wprowadzenia loginu oraz hasła do jego usługi sieciowej,
  Uwaga
  Jest to inny zestaw danych do logowania niż dla standardowej aplikacji webowej kuriera oraz indywidualnego numeru SAP.

2. Szablon zlecenia spedycji

W Comarch WMS umożliwiono skonfigurowanie kilku szablonów zlecenia spedycji z różnymi wartościami usług dostępnych dla danego spedytora. Opcja dodania kolejnych szablonów dostępna jest pod przyciskiem w oknie szablonów spedycji.
Następnie należy zdefiniować domyślne parametry tworzonych wysyłek na szablonie zlecenia dla kuriera DHL:

  • Sekcja: Ogólne:
   • Język tłumaczenia nazwy szablonu – przez wybranie flagi,
   • Nazwa szablonu,
   • Sposób dostawy realizujący wysyłkę – pobierany z systemu ERP
   • Optymalna waga paczki – określenie wagi paczki w kg,
   • Pobieraj wagę:
    • Towarów – na zleceniu będzie prezentowana waga towarów z dyspozycji ZWM,
    • Optymalną – na zleceniu będzie prezentowana waga wskazana w polu: Optymalna waga paczki,
   • Płatnik (określenie kto jest płatnikiem usługi spedycji):
    • Nadawca,
    • Odbiorca,
   • Zlecenie odbioru wysyłki:
    • Stałe,
    • Zamawianie kuriera,
  • Sekcja: Nadawca – sekcja dostępna jest po wybraniu w ustawieniach ogólnych spedycji Osoba odpowiedzialna – „W zależności od spedytora”
  • Sekcja: Dane dodatkowe:
   • Informacja o zawartości:
    • Numer dokumentu – numer dokumentu magazynowego z ERP (powiązanego z dyspozycją WMS) na podstawie, której generowana jest przesyłka,
    • Nazwa pierwszego artykułu – prezentowana będzie nazwa artykułu znajdującego się na pierwszym elemencie dyspozycji,
    • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
   • Referencja:
    • Id zlecenia przesyłki w WMS – unikalny numer nadany przesyłce w aplikacji Comarch WMS (zapisywany w bazie danych),
    • Numer dyspozycji –numer dyspozycji ZWM, na podstawie której generowane jest zlecenie przesyłki,
    • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
  • Sekcja: Usługi dodatkowe:
   • Kategoria przesyłki:
    • Standardowa – zaznaczona domyślnie, oznacza standardową paczkę, bez konieczności korzystania z usługi dodatkowej przesyłki,
    • Przesyłka kopertowa (DOX) – przesyłka zapakowana w kopertę firmową DHL o wadze rzeczywistej nieprzekraczającej 0,5 kg,
    • Przesyłka paletowa – przesyłka na jednostce logistycznej,
   • Doręczenie:
    • Doręczenie gwarantowane:
     • Do godziny 9:30 (zima 10:30) – pierwsza próba doręczenia przesyłki nastąpi przed godz. 9:30 rano (w okresie od 1.XII do 1.III przed godz. 10.30) pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
     • Do godziny 12:00 – pierwsza próba doręczenia przesyłki nastąpi przed godz. 12:00 rano pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
     • Na godzinę – pierwsza próba doręczenia przesyłki o wskazanej godzinie +/- 20 minut pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
     • W sobotę,
     • Wieczorem.
    • Odbiór własny w oddziale DHL – oznacza możliwość odbioru przesyłki w oddziale DHL pod warunkiem wylegitymowania się dokumentem tożsamości (osoba fizyczna), lub pieczątką firmy,
    • Informacja przed doręczeniem,
    • Preawizacja,
    • Potwierdzenie doręczenia.
  • Sekcja: Inne usługi:
   • Deklarowana wartość przesyłki – dodatkowe ubezpieczenie przesyłki wartościowej (łączy się z dodatkową opłatą):
    • Ustalona – opcja pozwoli na ustalenie stałej kwoty ubezpieczenia paczek wysyłanych do spedytora,
    • Pobieraj z ERP – ustalenie kwoty ubezpieczenia na podstawie wartości wysyłanej paczki (suma wartości brutto elementów z dyspozycji ZWM),
Uwaga
Wartości brutto elementów pobierane są z dokumentu handlowego w ERP powiązanego z dyspozycją. W przypadku braku powiązanego dokumentu handlowego – kwota deklarowanej wartości jest równa 0.
  • Dokumenty zwrotne – usługa polega na odebraniu podpisu odbiorcy na dokumencie dołączonym do przesyłki i zwrocie wskazanego dokumentu nadawcy,
  • Pobranie przy doręczeniu – pobranie od odbiorcy należności za zawartość dostarczonej mu przesyłki,
  • Nadanie w sobotę.

3. List przewozowy

Parametry listu przewozowego spedytora:

 • Sekcja: Ogólne:
  • Pobieraj list przewozowy z systemu spedytora – zaznaczenie parametru spowoduje, że etykieta logistyczna (list przewozowy) dla dyspozycji ZWM realizowanej w WMS Magazynier, będzie automatycznie pobierana po utworzeniu zlecenia wysyłki w systemie DHL oraz przekazywana do drukarki,
  • Zapisuj plik wydruku etykiety – zaznaczenie parametru spowoduje, że pobrany z systemu spedytora wydruk etykiety będzie zapisywany we wskazanej w polu lokalizacji (ścieżka zapisu pliku),
 • Sekcja: Parametry wydruku:
  • Format wydruku:
   • A4 – spedytor przekaże plik wydruku w formacie A4,
   • Etykieta – oznacza typ wydruku przeznaczony dla etykieciarki,
  • Format pliku:
   • PDF – plik zostanie zapisany w formacie PDF,
   • ZPL – plik zostanie zapisany w formacie ZPL,
 • Sekcja: Drukarki:
  • Naciśnięcie spowoduje podniesienie okna wyboru dostępnych drukarek. W oknie zostanie określone urządzenie, które będzie drukowało pobraną od spedytora etykietę.

Po przesłaniu zlecenia, system spedytora nada odpowiedni numer przewozowy, który zostanie pobrany i zapisany w Comarch WMS dla danej dyspozycji. Istnieje także możliwość pobrania etykiety transportowej spedytora oraz jej automatyczny wydruk bezpośrednio podczas realizacji zlecenia wydania (ZWM). Przykładowy wydruk takiej etykiety jest dostępny poniżej.

sped_rys10

Czy ten artykuł był pomocny?