Menu główne

Po poprawnym zalogowaniu do programu Comarch WMS Magazynier, pojawi się okno z Menu głównym aplikacji.

podinf_rys4

Po pierwszym logowaniu, operator zostaje zalogowany na magazyn domyślny. Natomiast, przy kolejnym logowaniu zapamiętywany jest magazyn, na którym operator był zalogowany podczas ostatniej sesji.
Przyciski dostępne w oknie: Menu Główne pozwalają na wykonanie następujących operacji:

 • [Wydania] – umożliwia dodanie zlecenia wydania magazynowego oraz zrealizowanie dokumentu wystawionego w systemie ERP,
 • [Przyjęcia] – umożliwia dodanie awiza dostawy oraz zrealizowanie dokumentu wystawionego w systemie ERP,
 • podinf_iko1 – umożliwia dodanie zamówienia wewnętrznego,
 • [Przesunięcia] – umożliwia dodanie nowego dokumentu przesunięcia magazynowego,
 • [Inwentaryzacja] – umożliwia realizację arkuszy inwentaryzacyjnych.

Istnieje możliwość konfiguracji menu głównego, opcja ta została opisana w Konfiguracja przycisków w aplikacji

Wyszukiwanie w Menu głównym

podinf_iko2

Z poziomu Menu głównego istnieje możliwość wyszukania towaru, dyspozycji lub jednostki logistycznej poprzez:

 • zeskanowanie dowolnego kodu EAN: Towaru, Jednostki, Dostawy, Dyspozycji, Położenia, Dokumentu handlowego, zamówienia lub zlecenia, z którego można wygenerować dyspozycję magazynową,
 • wpisanie: Nazwy, bądź Kodu,
 • wpisanie NIP-u Kontrahenta,
 • wpisanie EAN-u partii.
Uwaga
Wyszukiwanie kodu EAN Dokumentu handlowego, Zamówienia, Zlecenia z którego można wygenerować dyspozycję magazynową jest możliwe wówczas, gdy obsługa tych dokumentów w aplikacji została włączona.

Jeżeli po zeskanowaniu kodu EAN zostanie znaleziony tylko jeden element, zostanie podniesiona karta towaru, do której jest przypisany dany kod EAN. Jeżeli natomiast dany kod EAN jest przypisany do dwóch lub więcej elementów, wówczas zostanie wyświetlona lista z elementami spełniającymi kryterium.

podinf_rys5

Opcja: Znajdź

Opcja [Znajdź] dostępna jest z poziomu list dokumentów wydań/przyjęć/przesunięć/inwentaryzacji, umożliwia wyszukanie na danym oknie:

 • Towarów,
 • Zasobów,
 • Położeń,
 • Kontrahentów.

podinf_rys6
podinf_rys7

Czy ten artykuł był pomocny?