Wyznaczanie położenia według dostępnych miejsc paletowych

Dla towarów, które przechowywane są w magazynie na nośnikach, na przykład paletach – sprawdzanie możliwości jego umieszczenia na danym położeniu może odbywać się w przeliczeniu na dostępne miejsca paletowe.

Przykład
Jeżeli położenie mieści 2 palety, gdzie pełna paleta zawiera 100 szt. towaru, wówczas możliwe jest przyjęcie 200 szt. tego towaru luzem, czy 200 szt. umieszczonych na dwóch pełnych paletach. Jeżeli na położeniu znajdują się już 2 palety i jedna jest niepełna (zawiera 20 szt. towaru), wówczas nie będzie możliwe umieszczenie na tym położeniu trzeciej palety, pomimo że będzie zawierać 50 szt. towaru.

W celu zastosowania funkcjonalności, dla towarów przechowywanych na nośnikach należy na ich kartotekach w systemie ERP zdefiniować dany nośnik jako pomocnicza jednostkę miary i określić dla niej przelicznik ilości jednostek podstawowych (np. 1 karton = 100 sztuk).

altinw_rys24

Następnie jednostkę miary należy powiązać z w Comarch WMS Zarządzanie z definicją jednostki logistycznej (menu Ustawienia, kafel Konfiguracja Jednostek Logistycznych).

elstrmag_rys12

Limity dla poszczególnych rodzajów nośników można określić dla położenia magazynowego podczas generowania struktury magazynu, lub dla już istniejących położeń.
Funkcjonalność obsługuje przypadki przechowywania towarów na różnych rodzajach nośników na jednym położeniu – udział w obszarze obliczany jest wtedy proporcjonalnie, czyli jeżeli na poniższym położeniu znajdują się już 23 europalety, wówczas dozwolone będzie przyjęcie jeszcze jednej europalety, lub dwóch półpalet.

elstrmag_rys13

Czy ten artykuł był pomocny?