Zaawansowana edycja kolumn w Comarch WMS Zarządzanie

W Comarch WMS Zarządzanie istnieje możliwość dodawania i edycji nowych kolumn dla list:

  • W obszarze dyspozycji
    • Dyspozycji (nagłówek dokumentów)
  • W module jednostek logistycznych
    • Dyspozycji (nagłówek dokumentów)
Uwaga
Aby umożliwić operatorowi dostęp do tej funkcjonalności należy nadać na profilu operatora odpowiednie uprawnienie „Zaawansowana edycja kolumn oraz filtrów na listach” w Comarch WMS Zarządzanie -> Ustawienia -> Uprawnienia operatorów.
Na oknie listy po naciśnięciu przycisku prezentowana jest opcja konfiguracji kolumn. Z tego poziomu użytkownik może dodać nową kolumnę lub edytować kolumny z listy (przycisk ). Wszystkie nowe zdefiniowane kolumny przestawione są po prawej stronie ekranu. Za pomocą przycisków, można włączyć/wyłączyć wyświetlanie danej kolumny na danej liście.

Po wybraniu opcji Dodaj nową kolumnę użytkownik przenoszony jest do okna Definicji nowej kolumny. Aby dodać nową kolumnę należy określić:

  • Nazwę kolumny
  • Opis – pole nie wymagane
  • Wyrażenie SQL – użytkownik przez zapytanie SQL definiuje jakie informacje mają być prezentowane w kolumnie. Za pomocą przycisku weryfikowana jest poprawność składni zapytania.
Przykład
Aby wyświetlić dodatkowy opis do dokumentu należy przez zapytanie SQL pobrać Id dokumentu oraz pole Description:
SELECT Id, Description FROM WMS.Documents WHERE Id IN (SELECT item FROM @ids)

Przykład
Aby wyświetlić atrybuty przypisane do nagłówka dokumentu, zapytanie SQL wyglądać będzie następująco:
SELECT objectid as id, WMS.ConcatString(Value, ’, ’) AS Atrybuty FROM WMS.Attributes A WHERE A.ObjectId in (select item from @ids) AND A.ObjectTypeId IN (2,3,4) GROUP BY a.objectid

Czy ten artykuł był pomocny?